Asociaţia de caritate din Armata Romaniei CAMARAZII - Conducere...

 

 


Asociaţia de Caritate din Armata României - CAMARAZII este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, al cărui obiect principal de activitate constă în soluţionarea unor cazuri medico-sociale deosebite ale membrilor Asociaţiei şi familiilor acestora. Asociaţia se preocupă, în mod deosebit, de problematica răniţilor, invalizilor şi urmaşilor celor decedaţi în teatrele de operaţii, precum şi în acţiuni militare interne.

Asociaţia CAMARAZII s-a înfiinţat în luna mai 2008 şi a desfăşurat o activitate remarcabilă, contribuind la soluţionarea unui număr semnificativ de cazuri medicale şi sociale grave, identificate în rândul categoriilor de persoane menţionate.

Sub deviza 'Înainte de toate, suntem OAMENI',Asociaţia Camarazii a acordat sprijin pentru intervenţii chirurgicale deosebite ce nu au putut fi decontate prin sistemul public de asigurări de sănătate, achiziţionarea unor scaune rulante cu acţionare electrică, proteze, orteze şi alte dispozitive medicale. Totodată, a asigurat ajutoare sociale de urgenţă pentru decese, inundaţii sau pentru repatrierea trupurilor neînsufleţite şi păstrarea memoriei unor camarazi decedaţi în afara graniţelor ţării.

Pentru conduita sa de excepţie, în anul 2012 Asociaţia a fost recunoscută de Guvernul României ca fiind organizaţie de utilitate publică, prin H.G. nr. 287/2012.

Obiective principale:

- soluţionarea unor cazuri medico-sociale deosebite şi alte forme de sprijin în plan social pentru membrii Asociaţiei şi familiile acestora;
- sprijin pentru răniţii, invalizii şi urmaşii celor decedaţi în acţiuni militare;
- crearea unor facilităţi sociale pentru membrii şi simpatizanţii Asociaţiei (înfiinţare creşe, grădiniţe, after-school, organizarea de tabere şcolare, excursii, puncte de recreere, accesibile în condiţii avantajoase);
- promovarea spiritului umanitar şi a voluntariatului.

Principalele măsuri de sprijin:

- ajutor pentru rezolvarea unor probleme medicale grave, ale membrului Asociaţiei, soţiei/soţului sau copiilor aflaţi în întreţinere;
- achiziţionarea unor scaune rulante cu acţionare electrică, proteze, orteze şi alte dispozitive medicale;
- ajutor pentru decesul membrului Asociaţiei, soţiei/soţului sau copiilor aflaţi în întreţinere;
- ajutoare sociale de urgenţă pentru inundaţii, incendii, cutremure şi alte calamităţi naturale;
- ajutor pentru probleme medicale grave acordat persoanelor care au suferit afecţiuni medicale/răniri/invalidităţi produse în timpul şi din cauza serviciului militar;
- activităţi şi măsuri de sprijin dedicate copiilor celor decedaţi în acţiuni militare.

Consiliul Director:
- PREŞEDINTE EXECUTIV - Nicolae ANGHELESCU
- VICEPREŞEDINTE - Ciprian HANCIUC
- MEMBRU - Dragoş LUCAN
- MEMBRU - Liviu LIDIAN
- MEMBRU - Constantin ROANGHEŞI
- MEMBRU - Ştefan NIŢU
- SECRETAR EXECUTIV - Marius PIŢURLEA
- SECRETAR EXECUTIV ADJUNCT - Irina-Mihaela NEDELCU

© 2017 Ministerul Apărării Naţionale

Actualizare: 21.11.2017