Asociaţia de caritate din Armata Romaniei CAMARAZII - Cum devin membru?...

  membru

  CUM DEVIN MEMBRU

   

  Persoanele care doresc să obţină calitatea de membru al Asociaţiei de Caritate din Armata României – CAMARAZII trebuie să completeze formularul de înscriere, apoi să-l trimită pe adresa asociaţiei.

  După ce solicitarea se analizează în Consiliul Director şi se virează în contul asociaţiei contribuţia financiară, se eliberează şi se transmite pe adresa solicitantului documentul prin care se atestă calitatea de membru al asociaţiei.

   

  COTIZAȚIA ANUALĂ:

  Începând cu 01.01.2016, Consiliul Director a stabilit, atât pentru accesul în asociaţie, cât şi pentru membrii existenţi, obligaţia realizării contribuţiei financiare în una sau mai multe din următoarele modalităţi:
  a) plata cotizaţiei, pe categorii de personal, după cum urmează:

  • Generali – 200 lei;
  • Ofiţeri cu grad superior 150 lei;
  • Ofiţeri cu grad inferior 100 lei;
  • Maiştri militari, subofiţeri,  personal civil 80 lei;
  • Soldaţi şi gradaţi profesionişti, elevi/studenţi din instituţiile militare de învăţământ – 50 lei.

  Pentru păstrarea calităţii de membru, cadrele militare trecute în rezervă/retragere au obligaţia de a achita cotizaţia corespunzătoare gradului şi funcţiei avute în activitate.
  Achitarea cotizaţiei anuale se face până la 25 mai.
  b) realizarea viramentului de 2% din impozitul pe venitul anual salarial;
  c) atragerea de donaţii şi/sau sponsorizări, în valoare cel puţin egală cu cotizaţia stabilită pentru anul respectiv.

   

   

  FORMULAR DE ÎNSCRIERE

© 2017 Ministerul Apărării Naţionale

Actualizare: 19.11.2017