Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 533


COMUNICAT


Marți, 27 octombrie a.c., la sediul Ministerului Apărării Naționale a avut loc, în prezența secretarului de stat Sorin Encuțescu, analiza activităților desfășurate de Direcția Relații Publice a M.Ap.N. în perioada 2001-2004.

Direcția Relații Publice a asigurat, în condițiile legii, desfășurarea de către instituția militară a activității de informare publică, cu respectarea regulilor de protecție a informațiilor clasificate. Activitatea direcției a avut în vedere, în special, susținerea eforturilor armatei pentru pregătirea în vederea aderării la NATO, pentru restructurarea și modernizarea armatei, asigurarea aplicării cadrului normativ al relațiilor publice în armată, menținerea la nivel ridicat a nivelului de încredere a publicului în instituția militară.

În cei patru ani analizați direcția a coordonat activitatea mijloacelor de informare în masă militare și a asigurat transparența instituției militare prin organizarea a 140 de conferințe și briefinguri de presă, difuzarea a aproximativ 1.700 comunicate de presă și transmiterea răspunsurilor la 850 solicitări de informații adresate în scris de jurnaliști. De asemenea, au fost redactate mai multe ediții în limba engleză ale revistei de prezentate a Armatei României și s-a actualizat pagina de internet a ministerului. Alte activități și evenimente organizate de direcție în sprijinul vizibilității armatei au fost seminariile internaționale și tururile de informare ale NATO în România, tabăra de vară pentru cercetași, cursul pentru jurnaliștii de război.

Secretarul de stat Sorin Encuțescu a evidențiat faptul că Direcția Relații Publice s-a dovedit a fi, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, o structură necesară și utilă, recunoscută prin profesionalismul specialiștilor săi atât în țară, cât și în străinătate, lucru probat îndeosebi prin activitatea desfășurată pentru pregătirea și operarea Centrului de Presă al Reuniunii Informale a Miniștrilor Apărării din statele membre NATO, desfășurată la Poiana Brașov pe 13 și 14 octombrie a.c. Domnul Encuțescu a recomandat diversificarea gamei de acțiuni pentru prezentarea imaginii reale a Armatei României după admiterea țării noastre în NATO, ridicarea nivelului profesionalismului și păstrarea echidistanței.Biroul de Presa al M.Ap.N.