Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Capitan Eliza Guvir

 


Comunicat nr. 537


COMUNICAT


Joi, 28 octombrie 2004, a avut loc, în prezența secretarului de stat Sorin Encuțescu, bilanțul Direcției Legislație și Asistență Juridică, pentru perioada 2001 – octombrie 2004.

Direcția a inițiat peste 750 de proiecte de acte normative cu forță juridică egală sau superioară unei hotărâri a Guvernului, a avizat peste 650 de acte normative specifice și a gestionat 2.850 de procese.

În acest interval a fost asigurată parcurgerea procedurii legislative în vederea aprobării/ratificării acordurilor internaționale în domeniul militar. Anual, aproximativ 10 acorduri internaționale au fost ratificate și un număr similar a fost aprobat prin hotărâri ale Guvernului.

În fiecare an au fost pregătite și argumentate juridic 30 – 40 de răspunsuri la întrebările și interpelările adresate de parlamentari ministrului apărării naționale sau primului-ministru.

Pe linie procesuală, de la an la an, numărul dosarelor înregistrate a crescut cu o medie de aproximativ 100, ajungând în prezent la 660, numărul dosarelor rămase în evidență la sfârșitul anului fiind de 720. Din cele 530 de dosare soluționate în acest an, 73% au primit hotărâri judecătorești irevocabile, favorabile Ministerului Apărării Naționale.

Dintre realizările Direcției, în această perioadă, au fost menționate: însușirea tuturor propunerilor Ministerului Apărării Naționale privind revizuirea Constituției; crearea bazei legislative pentru stabilirea și funcționarea Comandamentului SEEBRIG pe teritoriul statului român; contribuția însemnată la sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației în domeniul apărării, precum și la armonizarea acesteia cu aceea a statelor membre NATO și a Uniunii Europene; asigurarea suportului legislativ pentru participarea Armatei României la misiuni în afara statului național; implicarea directă în rezolvarea problemelor sociale ale personalului armatei prin promovarea de reglementări adecvate.

Secretarul de stat Sorin Encuțescu a apreciat activitatea direcției și a concluzionat că personalul are pregătirea și motivația necesare pentru a rezolva cu eficacitate și corectitudine sarcinile ce le revin.

Biroul de Presa al M.Ap.N.