Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Gelaledin Nezir

 


Comunicat nr. 586


PRECIZARI


În temeiul prevederilor legale referitoare la stabilirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Camera Deputaților, Senat și Președintele României, șeful Statului Major General al Armatei României, general dr. Eugen Bădălan, a emis o dispozițiune privind măsurile specifice care se întreprind în unitățile militare pentru buna desfășurare a acestora, astfel:

· În săptămâna premergătoare desfășurării alegerilor și în primele două zile după acestea nu se vor executa trageri cu armamentul individual și aplicații cu trageri de luptă.

· Comandanții de unități sau garnizoane nu vor permite desfășurarea de evenimente electorale (adunări, întâlniri, conferințe de presă, discursuri, sărbătoriri etc.) de către nici un partid sau candidat în unitățile militare, la cercurile militare sau în alte spații aparținând Armatei.

· Pe timpul desfășurării campaniei electorale, comandanții de unități nu vor permite filmarea sau fotografierea tehnicii sau echipamentelor militare în scopuri electorale și nu vor aproba participarea muzicilor militare din subordine la activități legate de campania electorală.

· Angajaților Ministerului Apărării Naționale - cadre militare, funcționari publici sau salariață civili - li se interzice să facă declarații de presă pe teme legate de campania electorală, să distribuie sau să afișeze în unitățile militare materiale publicitare electorale.

· Redacțiile militare de radio și televiziune, publicațiile militare centrale și teritoriale nu vor difuza informații sau materiale de publicitate politică, caricaturi, editoriale sau comentarii care au legătură cu partidele sau candidații înscriși în campania electorală. De asemenea, presa militară nu va publica sondaje referitoare la campania electorală.

· În baza unui protocol încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor, 3472 de militari vor asigura paza a 434 secții de votare, din care 74 vor fi organizate în unități militare.

· Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii și studenții instituțiilor militare de învățământ își vor exercita dreptul de vot, în condițiile legii, în secțiile de votare organizate în unități militare ori la secții de votare organizate în apropierea unităților militare, la care acestea au fost arondate.

· În ziua votării, militarii care votează la secții din afara unităților militare vor fi învoiți. În situația în care, în ziua votării, militarii se află în alte localități decât aceea în care sunt înscriși pe listele electorale permanente, își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare, conform prevederilor legale.

· Comandanții de unități vor lua măsuri pentru a asigura exercitarea dreptului de vot pentru militarii aflați în serviciul de pază al unităților în ziua alegerilor.

· Personalul armatei aflat în teatrele de operații (Afganistan, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Irak) și la bordul Fregatei “Regele Ferdinand”, aflată în marș spre țară, își exercită dreptul de vot la secțiile de votare organizate la detașamente (fregată). Echipajul Fregatei “Regina Maria”, care efectuează pregătirea în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, votează la secția de vot organizată la bordul Barjei “Cornelius Drebel”, din Portul Portsmouth.

· Militarii aflați în misiuni independente (funcționarii unor structuri sau instituții internaționale, observatori, atașați militari etc.) votează la secțiile de votare organizate de misiunile diplomatice ale României în țările respective.

· Raportarea rezultatelor votării se face conform prevederilor Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 45, din 8 noiembrie a.c.

· În ziua desfășurării alegerilor în toate unitățile militare în care sunt organizate secții de votare se va organiza „ZIUA PORȚILOR DESCHISE”, pentru accesul jurnaliștilor interesați fiind necesară respectarea prevederilor articolului 75 din Legea nr. 373/2004, pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, care la art. 75 aliniatul (4) prevede: „Acreditarea delegaților din partea presei scrise și audiovizuale românești, precum și a observatorilor interni ai organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apărarea valorilor democrației și a drepturilor omului se face de către birourile electorale de circumscripție, pe baza solicitărilor nominale adresate în scris cu cel puțin 48 de ore înainte de data votării de către conducerile redacțiilor presei scrise și ale radiodifuzorilor, precum și ale organizațiilor neguvernamentale respective”.

· Cererile de acreditare pentru secții de votare organizate în unități militare din țară se vor adresa birourilor electorale de circumscripție de care aparțin secțiile, conform anexei nr. 1. Pentru toate secțiile de votare organizate în teatre de operații ( anexa nr. 2) solicitările de acreditare se vor face la Biroul electoral de circumscripție nr. 42 București, conform Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 45.Purtatorul de Cuvant al M.Ap.N.