Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Andreea Dumitru

 


Comunicat nr. 196


Comitetul Director al Agenției Europene de Apărare a adoptat Planul de Dezvoltare a Capacităților


Agenția Europeană de Apărare a adoptat primul proiect al Planului de Dezvoltare a Capacităților în cadrul reuniunii Comitetului Director în formatul Directorilor pentru Capacități, desfășurate în data de 8 iulie, la Bruxelles.

Pornind de la nevoile concrete pentru protecția și susținerea forțelor militare ale României aflate în teatrele de operații, la nivelul Ministerului Apărării s-a decis o implicare sporită în următoarele domenii identificate ca prioritare în cadrul Planului:

a) cu referire directă la protecția forțelor din teatrele de operații
- Contramăsuri împotriva dispozitivelor explozive improvizate - Counter Improvised Explosive Device (CIED). Riscul reprezentat de utilizarea acestor dispozitive în teatrele de operații în care România participă cu forțe a determinat identificarea acestui subiect ca o prioritate în domeniul capacităților militare naționale. În acest sens, în contextul mai larg al protecției forței, România s-a alăturat proiectului Agenției privind realizarea unui echipament de luptă pentru soldatul terestru (Combat Equipment for Dismounted Soldier) și este stat inițiator al proiectului european având ca obiectiv definirea specificațiilor privind camuflajul „Specifications for European Camuflaje”.
- Capacități de protecție și apărare împotriva agenților chimici, biologici, radiologici și nucleari - CBRN. În contextul mai larg al protecției forței, problemele legate de protecția colectivă și individuală CBRN, precum și detecția, identificarea și monitorizarea agenților CBRN reprezintă interes atât în cadrul UE, dar și la nivel național.

b) cu referire la sprijinul forței care acționează în teatrele de operații
- Creșterea gradului de utilizare a elicopterelor în operații. Problema optimizării capacității de utilizare a elicopterelor în operații reprezintă o altă prioritate în domeniul dezvoltării capacităților militare la nivel național. În acest sens, în prezent sunt avute în vedere modernizarea elicopterelor și pregătirea piloților militari în condițiile specifice teatrelor de operații. Recenta inițiativă a Agenției Europene de Apărare privind creșterea gradului de utilizare al elicopterelor în operații în domeniul instruirii și modernizării nu poate fi decât benefică în contextul deficitelor înregistrate de Uniunea Europeană și NATO în teatrele de operații.
- Capacități facilitate de rețea - Network Enabled Capability (NEC). Contextul diversificării instrumentelor de gestionare a crizelor conduse de către UE reclamă nevoia unei utilizări mult mai eficiente a tehnologiei informației care să permită o coordonare apropiată între toți actorii implicați în teatrele de operații (UE, NATO, componentele civile ale misiunilor, ONG). În România, la nivelul Ministerului Apărării, dezvoltarea acestor capacități a fost identificată ca o prioritate, în vederea coordonării acțiunilor tuturor componentelor militare participante în diverse teatre de operații.

* * *

Dezvoltat sub coordonarea Agenției, cu participarea reprezentanților din cele 26 de state membre, inclusiv România, și din instituțiile Uniunii Europene, Planul de Dezvoltare a Capacităților reprezintă un efort comun de succes pentru îndeplinirea unui obiectiv bine definit, acela de a oferi o imagine completă privind nevoile de capacități militare ale Uniunii Europene.

Dezvoltat pe baza orientărilor cuprinse în Viziunea pe Termen Lung (2025) privind nevoile de capacități ale Uniunii Europene, Planul abordează cerințele militare într-un mod coerent pe baza deficitelor identificate în contextul îndeplinirii Obiectivului Global 2010 al UE, a tendințelor viitoare din domeniul capacităților de apărare cu orizont 2025 și a oportunităților de cooperare bazate pe planurile de apărare ale statelor membre.

Planul de Dezvoltare a Capacităților se dorește un instrument care să ghideze statele membre în procesul de dezvoltare a capacităților pentru apărare, în vederea obținerii unei balanțe echilibrate între nivelul de ambiție și resursele disponibile. De asemenea, Planul reprezintă un instrument de analiză pentru identificarea și stabilirea priorităților în investițiile din domeniul apărării, pe termen scurt, mediu și lung. Procesul are la bază un mecanism flexibil, supus în permanență actualizării.

Planul de Dezvoltare a Capacităților nu este supranațional, nu înlocuiește procesele naționale de planificare a apărării, ci vine în sprijinul acestora. De asemenea, Planul va conduce la intensificarea proceselor de cooperare dintre statele membre în realizarea diferitelor obiective și implicit la utilizarea mai eficientă a resurselor, preocupare constantă la nivelul Ministerului Apărării. Fiecare stat membru are deplina libertate de a se decide asupra domeniului asupra căruia își va concentra eforturile la nivel național, precum și asupra modului în care se va angaja la nivel european.

Implicarea României în proiectele și acțiunile derulate la nivelul Agenției, pe baza priorităților identificate la nivel național, este în deplină concordanță cu acțiunile propuse prin Planul de Dezvoltare a Capacităților.Biroul de Presă al Ministerului Apărării