Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Liviu Flutur

 


Comunicat nr. 198


INFORMAȚIE DE PRESĂColegiul Național de Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare informează că începând cu anul universitar 2005/2006, cursurile se vor desfășura în sistem modular, astfel:

Modulul 1: Formarea și dezvoltarea cunoștințelor în domeniul “SECURITATE ȘI APĂRARE NAȚIONALĂ”
Durata: trei luni, respectiv octombrie-decembrie;
Forma de desfășurare: la zi, cu frecvență;
Conținut: conferințe, prelegeri și dezbateri, pe problematică specifică domeniului.

Modulul 2: Aprofundarea cunoștințelor în domeniul “SECURITĂȚII ȘI APĂRĂRII NAȚIONALE”
Durata: 1 (una) lună, respectiv aprilie;
Forma de desfășurare: la zi, cu frecvență;
Conținut: susținere referate, prezentare studii și comunicări științifice, colocvii, pe problematică specifică domeniului.

Modulul 3: Călătorii de studii și finalizare curs
Durata: 2 (două) luni, respectiv mai-iunie;
Forma de desfășurare: la zi, cu frecvență;
Conținut: călătorii de studii și documentare, sesiuni de comunicări științifice, colocvii finale și colocviu de absolvire.

Între primele două module, în lunile ianuarie-martie (care nu sunt incluse în baza de calcul a planului și programului de învățământ), cursanții se vor înapoia în structurile din care provin și vor desfășura activități de studiu, documentare, informare și cercetare, în scopul evaluării referatelor, studiilor, comunicărilor științifice și lucrărilor de absolvire.

Colocviul de admitere se va desfășura în perioada 29.08-02.09.2005, iar deschiderea cursurilor universitare va avea loc la 30.09.2005.

Informații privind tematica și bibliografia pentru colocviul de admitere pot fi obținute pe site-ul Universității Naționale de Apărare, și la telefonul 410.08.01, interior 0104/0141/0183.Biroul de Presa al M.Ap.N.