Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Liviu Flutur

 


Comunicat nr. 63


ȘEDINȚA COMISIEI CENTRALE PENTRU PROBLEME SOCIALE


Comisia Centrală pentru Probleme Sociale din Ministerul Apărării Naționale, întrunită astăzi la sediul instituției sub conducerea lui Marius Bălu, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Relații cu Parlamentul, Armonizare Legislativă și Relații Publice, a analizat posibilitățile de soluționare a unor disfuncționalități de natură socială identificate în structurile subordonate statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei. O primă necesitate o reprezintă adoptarea unei legi a salarizării pentru personalul armatei, compatibilă cu sistemele de salarizare din armatele țărilor membre NATO.

Aspectele semnalate au fost integrate de Direcția Organizare, Personal și Mobilizare, din cadrul Statului Major General, în „Programul multianual pentru creșterea calității vieții personalului armatei”. Documentul stabilește principalele obiective și structurile responsabile cu implementarea măsurilor de creștere a calității vieții personalului Ministerului Apărării Naționale. Obiectivele vizează asigurarea unor condiții optime de muncă și instruire, îmbunătățirea condițiilor de locuit, recuperare, recreere și refacere fizică și psihică a personalului, sprijinul familiilor militarilor care participă la misiuni externe, îmbunătățirea asistenței medicale și a climatului psiho-social în armată.

Președintele comisiei, Marius Bălu, a dispus raportarea periodică a îndeplinirii fiecărui obiectiv în parte, în vederea atingerii unui standard de viață compatibil cu cel al personalului altor armate aliate.Biroul de Presa al M.Ap.N.