Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Carmen Constantin

 


Comunicat nr. 417


Numiri în funcție la Ministerul Apărării


Ofițeri din Ministerul Apărării au fost numiți în funcție, prin ordin al ministrului apărării, începând cu data de 3 noiembrie a.c., astfel:

 Generalul-locotenent Sorin Ioan (șeful Statului Major al Forțelor Terestre) – în funcția de locțiitor al șefului Statului Major General. Generalul Ioan a fost comandant de subunități și de regiment de artilerie, locțiitor comandant de divizie și corp de armată, comandant corp de armată, locțiitor și șef de direcție în Statul Major General. În anul 1997 a fost comandant al Detașamentului Tactic "Sfântul Gheorghe", care a participat la misiunea ALBA, în Albania. A îndeplit funcția de șef al Statului Major al Fortelor Terestre din 2004. A absolvit Academia de Înalte Studii Militare, cursuri postacademice de comandanți de regimente, respectiv de strategie și artă operativă, Colegiul pentru Studii de Apărare și Economice "George C. Marshall" (Germania), Colegiul Regal pentru Studii de Apărare (Londra), Colegiul de Apărare NATO (Roma). Deține titlul de doctor în științe militare.

 Generalul-maior Teodor Frunzeti (director adjunct la Statul Major General) – în funcția de șef al Statului Major al Forțelor Terestre. Generalul Frunzeti a îndeplinit funcții de comandant de subunitate, ofițer de stat major, lector, conferențiar și profesor la Academia de Înalte Studii Militare, profesor universitar, prorector și locțiitor al comandantului la Academia Forțelor Terestre, Sibiu. A fost șef de serviciu în Statul Major General, comandant de brigadă, locțiitor al comandantului unui corp de armată teritorial, comandant al Comandamentului Forțelor Terestre și al Comandamentului 2 Operațional Întrunit "Mareșal Alexandru Averescu". Din luna martie 2006 este director adjunct la Statul Major General. A absolvit Academia de Înalte Studii Militare, Colegiul de Comandă și Stat Major al Forțelor Terestre al Amatei S.U.A., Colegiul de Apărare NATO (Roma). Deține titlul de doctor în științe militare și este membru coresponent al Academiei Oamenilor de Știință din România.

 Generalul-locotenent Florian Pință (locțiitor al șefului Statului Major General) – în funcția de comandant al Comandamentului 2 Operațional Întrunit „Mareșal Alexandru Averescu”. Generalul Pință a comandat subunități în instituții de învățământ militar și în regimentul de gardă. A fost ofițer de stat major, șef de birou și de secție în Statul Major General. De asemenea, a îndeplinit funcții de comandant de brigadă mecanizată, șef de stat major de divizie, comandament de armată, director al Statului Major al Forțelor Terestre. Din anul 2004 este locțiitorul șefului Statului Major General. A absolvit Academia de Înalte Studii Militare, cursuri pentru operații în sprijinul păcii, în SUA și Norvegia, Colegiul de Apărare NATO (Roma). Deține titlul de doctor în științe militare.

 General-locotenent Laurențiu Maftei (director la Statul Major General) – în funcția de locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene. Generalul Maftei a fost comandant de subunitate și unitate de artilerie antiaeriană, ofițer de stat major și șef de secție în Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului, șef de stat major și locțiitor al comandantului unui corp de aviație și apărare antiaeriană, comandant de divizie aerienă, inspector-șef la Inspectoratul Ministerului Apărării Naționale, locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene. Din martie 2005 este director al Statului Major General. Este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, al cursului de comandanți regimente și al Colegiului Național de Apărare.

 Generalul-maior Mihail Orzeață (locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene) – în funcția de director la Statul Major General. Generalul Orzeață a fost pilot și ofițer navigator cu dirijarea zborurilor, a îndeplinit funcții didactice în Academia de Înalte Studii Militare. A fost ofițer de stat major în Comandamentul Aviației Militare, șef stat major de divizie de aviație, respectiv de corp de aviație și apărare antiaeriană, Șef Secție și locțiitor de șef de direcție în Statul Major General, locțiitor al Comandantului Aviației Militare, Director Adjunct și director al Statului Major General. Din martie 2005 a fost locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene. A absolvit Academia de Înalte Studii Militare, Colegiul Superior de Stat Major, Colegiul de Război al Forțelor Aeriene ale SUA, Cursul Internațional Superior de Management al Resurselor de Apărare, Monterey, SUA. Este doctor în științe militare.

 Contraamiralul Ioan-Gûnter Costi (locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Navale) – în funcția de director adjunct la Statul Major General. Contraamiralul Costi a fost comandant de unitate de luptă, ofițer de stat major, comandant de navă, șef de stat major și comandant de brigadă fluvial-maritimă, șef de stat major și comandant al Flotilei Fluviale, șef Resurse, respectiv locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Navale (din 2004). A absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, Academia de Înalte Studii Militare, Colegiul Superior de Stat Major, Colegiul de Studii Strategice și Economia Apărării “George C. Marshall” (Germania), Colegiul Național de Apărare.

 Generalul-maior Ștefan Oprea (comandant al Comandamentului 2 Operațional Întrunit „Mareșal Alexandru Averescu”) – în funcția de director adjunct la Statul Major General. Generalul Oprea a fost comandant de subunități de artilerie, șef de stat și comandant de brigadă de artilerie, locțiitor al comandantului Comandamentului 2 Operațional Întrunit "Mareșal Alexandru Averescu", director al Statului Major al Forțelor Terestre, director adjunct al Celulei de Coordonare a Parteneriatului, din cadrul Comandamentului Aliat pentru Operații, Mons, Belgia. Din luna septembrie 2006 a fost comandant al Comandamentului 2 Operațional Întrunit. A absolvit Academia de Înalte Studii Militare, cursul postacademic pentru comandanți de brigãzi, cursul internațional de orientare pentru ofițerii de stat major (Olanda), Colegiul Național de Apãrare, cursul de conducere superioarã (China).

 Generalul de brigadă Iordache Olaru (consilier la Comanda Statului Major General) – în funcția de șef al Direcției de Planificare Strategică din Statul Major General. Generalul Olaru a fost comandant de subunitate și lector în unități de învățământ militar, ofițer de stat major la Comandamentul artileriei, șef de birou relații internaționale, șeful echipei MIL TO MIL cu SUA. A fost, de asemenea, ofițer de stat major și apoi locțiitorul reprezentantului militar al României la NATO și UE și consilier al șefului Statului Major General. A absolvit Academia de Înalte Studii Militare și Colegiul Național de Apărare.

 Generalul-maior Nicolae Dohotariu – (șef al Direcției de Planificare Strategică din Statul Major General) – în funcția de șef al Direcției Structuri și Planificarea Înzestrării din Statul Major General. Generalul Dohotariu a fost comandant de subunitate, șef de birou și locțiitor al șefului de stat major într-o divizie mecanizată, ofițer de stat major și locțiitor de șef de direcție în Statul Major General, comandant al Centrului Operațional de Conducere Militară, reprezentantul militar al Statului Major General la SHAPE, Mons, Belgia. În iunie 2006 a fost numit șef al Direcției de Planificare Strategică din Statul Major General. A absolvit Academia de Înalte Studii Militare și un curs postuniversitar la Colegiul Regal de Studii Strategice din Londra.

 Generalul de brigadă Gabriel Gabor (locțiitor al șefului Direcției Organizare, Personal și Mobilizare din Statul Major General) – în funcția de comandant al Brigăzii 1 Logistică „Prahova”. Generalul Gabor a fost șef al transmisiunilor la un divizion de artilerie antiaeriană, șef de birou într-un comandament de armată, șef de birou, șef de secție și de serviciu la Statul Major al Forțelor Terestre, șef de serviciu, respectiv locțiitor al șefului Direcției Organizare, Personal și Mobilizare din Statul Major General. A absolvit Academia de Înalte Studii Militare, Colegiul de comandă și stat major și Colegiul Național de Apărare.

 Contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă (comandant al Flotei) – în funcția de șef al Statului Major al Forțelor Navale. Contraamiralul Dănilă a fost comandant unitate de luptă și ofițer specialist într-un divizion de vânătoare submarine, ofițer de stat major și șef de stat major de divizie maritimă, comandant de divizion de fregate, locțiitor al comandantului la o flotilă maritimă, șef de secție în Statul Major al Forțelor Navale, comandant al Centrului de Scafandri și al bazei navale. Din iunie 2006 îndeplinește funcția de comandant al Flotei. A absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, Academia de Înalte Studii Militare, cursuri postacademice de marină, drept umanitar internațional și de conducere strategică, precum și Colegiul de Război.

 Contraamiralul de flotilă Gheorghe Petria (șef Serviciu Resurse Umane la Statul Major al Forțelor Navale) – în funcția de șef Resurse la Statul Major al Forțelor Navale. Contraamiralul Petria a fost comandant unitate de luptă, ofițer-secund, comandant de navă și șef de stat major într-un divizion de vânătoare submarine. A îndeplinit funcții de comandă și stat major într-un comandament de divizie maritimă și în Statul Major al Forțelor Navale. Din aprilie 2005 este șeful Serviciului Resurse Umane al Statului Major al Forțelor Navale. A absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, Academia de Înalte Studii Militare, cursul postuniversitar de marină, Colegiul de Comandă și Stat Major.

 Generalul de brigadă Valentin Petre (comandant al Brigăzii 1 Logistică „Prahova”) – în funcția de locțiitor al șefului Direcției Logistice din Statul Major General. Generalul Petre a fost locțiitor al comandantului într-un batalion de vânători de munte, ofițer de stat major la Școala de Aplicație pentru Logistică, șef de birou și de secție la Comandamentul Logistic Întrunit și la Direcția Logistică din Statul Major General. Din anul 2005 este comandantul Brigăzii 1 Logistică „Prahova”. A absolvit Școala Militară de Ofițeri de Artilerie și Rachete, Academia de Înalte Studii Militare, cursul de logistică NATO (la Hamburg, Germania), Colegiul de Comandă și Stat Major, Colegiul de Conducere Strategică.

 Colonelul Mihai-Silviu Popescu (șef Secție Elaborare, Coordonare și Monitorizare Programe din Statul Major General) – în funcția de locțiitor al șefului Direcției Structuri și Planificarea Înzestrării din Statul Major General. Colonelul Popescu a fost comandant de subunitate genistică, șef geniu la o brigadă de rachete antiaeriene, ofițer specialist, șef de birou și de secție la Statul Major al Forțelor Aeriene și la Statul Major General. A absolvit Școala Militară de Ofițeri de Geniu, Academia de Înalte Studii Militare, cursuri postuniversitare în țară, în Germania și în SUA. Este doctor în științe militare.

Propunerile de numire în funcție au fost discutate în ședința de ieri, 2 noiembrie 2006, a Colegiului de Conducere al Ministerului Apărării.
Biroul de Presă al Ministerului Apărării