Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent Sorin Sava

 


Comunicat nr. 200


COMUNICAT


George Cristian Maior, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare, a participat luni, 30 iunie a.c., la sesiunea de deschidere a seminarului internațional NATO/EAPC „ABORDĂRI REGIONALE ALE NOILOR RISCURI DE SECURITATE”, care se desfășoară la București sub egida NATO/EAPC.

În prima parte a discursului său, George Cristian Maior a reamintit faptul că “acum două săptămâni, reuniunile ministeriale ale NATO de la Madrid și Bruxelles s-au înscris în formatul de transformare a Alianței stabilit la Praga prin adoptarea unor decizii importante referitoare la îmbunătățirea capabilităților, a strategiilor și relațiilor cu partenerii. Au fost dezbătute modalitățile de contracarare a noilor riscuri și amenințări la adresa securității globale, din perspectiva noilor misiuni și angajamente ale Alianței în Afganistan și Irak.”

De asemenea, domnia sa a precizat faptul că „potențialul distructiv al combinației dintre amenințările reprezentate de terorismul internațional, emergența failed states, traficul de droguri, criminalitatea, proliferarea armelor de distrugere în masă, pot fi contracarate doar prin dezvoltarea unei rețele eficiente de cooperare inter-agenții. Avem acum la dispoziție noi mecanisme – Planul de Acțiune al Parteneriatului împotriva Terorismului și Planurile Individuale de Acțiune – care sunt deschise unor viitoare dezvoltări și contribuții substanțiale din partea statelor participante. În acest sens, conferința de astăzi poate fi privită ca un vehicul de avansare și creionare a unor noi idei, concepte și proiecte în acest domeniu.”

Secretarul de stat Maior a adus în atenția participanților trei întrebări majore: Care este rolul EAPC în actualul context de securitate? Care este valoarea adăugată a cooperării regionale, și nu în ultimul rând, care vor fi următorii pași în procesul de transformare a NATO/EAPC?
În dezvoltarea acestor problematici, Maior a propus “trei determinanți cheie care pot constitui o parte din substanța discuțiilor din această zi:
În primul rând, Parteneriatul trebuie să furnizeze flexibilitate în promovarea necesităților specifice pentru statele din zona Caucazului, Asiei Centrale și Sud-Estului Europei, și să răspundă diferitelor niveluri și percepții ale riscurilor de securitate în aceste zone.

În al doilea rând, în consonanță cu extinderea și transformarea conceptului de securitate și a celui de securitate regională, PfP și EAPC ar putea să se dezvolte printr-un cadru extins de cooperare între diferite agenții naționale și structuri capabile să răspundă noilor cerințe în domeniul combaterii terorismului, îmbunătățirii securității frontierelor și asigurării măsurilor de contra-proliferare. Acest demers ar presupune o deschidere treptată a mecanismelor de cooperare și o translatare a succeselor în domeniul apărării spre alte structuri ale sistemelor naționale.

Nu în ultimul rând, având în vedere că Parteneriatul a constituit o rampă de lansare pentru noii membri NATO, invitații de la Praga ar putea să-și își redefinească rolul în PfP/EAPC prin promovarea unui sprijin mult mai focalizat pentru reforma sectorului de securitate a altor state participante, precum și pentru îmbunătățirea contribuției partenerilor la noile misiuni ale NATO, fie în Afganistan sau în Irak.”

Concluzionând, secretarul de stat Maior a spus că “un Parteneriat revitalizat reprezintă o componentă intrinsecă a noilor dezvoltări ale securității regionale. Seminarul de astăzi constituie o dovadă că dialogul în cadrul Parteneriatului Euroatlantic poate fi adecvat evoluțiilor în interiorul Alianței și în planul securității globale. De aceea, sunt convins că reuniunea va avansa propuneri productive și relevante pentru viitoarea noastră cooperare în domeniul securității.”

La seminar participă reprezentanți ai statelor NATO și EAPC, inclusiv ai instituțiilor din România cu responsabilități pe problematica NATO. Delegația Alianței este condusă de dr. Edgar Buckley, adjunctul secretarului general al NATO pentru politica de apărare și operații.Dep. Integrare Euroatlantica
si Politica de Aparare