Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Mihai Ursache

 


Comunicat nr. 513


Oportunități pentru cariera militară


258 de tineri soldați și gradați voluntari au absolvit vineri, 14 decembrie 2007 ,“Cursul de Pregătire pentru formarea deprinderilor de lider”, organizat la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre din Pitești.

Absolvenții au fost înaintați la gradul de sergent, intrând astfel în corpul subofițerilor, ceea ce le oferă posibilitatea unei cariere militare în condițiile prevăzute de Legea 80/1995, privind statutul cadrelor militare.

Militarii s-au pregătit pentru diferite arme și specialități militare - 81 la arma infanterie, 62 la arma auto, 24 la arma artilerie și rachete, 27 la arma geniu, șase la arma apărare NBC, 47 la arma comunicații și informatică și 11 la arma rachete și artilerie antiaeriană – și au fost repartizați la unități în funcție de necesitățile Ministerului Apărării.

Soldații și gradații voluntari sunt principala sursă pentru formarea subofițerilor în Armata României. Pentru trecerea din corpul soldaților și gradaților voluntari în cel al subofițerilor, candidații trebuie să îndeplinească un set de condiții cum ar fi: vârsta sub 30 de ani, studii liceale cu diplomă de bacalaureat, absolvirea cursului avansat pentru gradați profesioniști, vechimea în serviciu de cel puțin un an.

Ministerul Apărării desfășoară, prin birourile informare-recrutare județene, până la 7 ianuarie 2008, activitatea de recrutare a tinerilor candidați pentru profesia de soldat și gradat voluntar în unitățile din subordine. Pentru prima serie de pregătire, care va începe în luna martie 2008, sunt disponibile 1.855 locuri pentru următoarele specialități: auto, geniu, comunicații și informatică, apărare NBC, rachete și artilerie, infanterie, tancuri, marină, radiolocație, parașutiști, logistică, aviație, poliție militară. Candidații, cu sau fără stagiul militar satisfăcut, trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale pentru a putea participa la concurs:
- vârsta cuprinsă între 18 și 26 ani;
- cetățenia română și domiciliul stabil în țară;
- pot fi bărbați sau femei, care să fi absolvit cel puțin ciclul inferior liceal sau o școală de arte și meserii, cu certificat de absolvire/calificare profesională nivel 1, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an de studii, să facă dovada absolvirii/promovării examenului până la data începerii programului de instruire;
- să nu fi fost condamnați penal și să nu fie în curs de urmărire penală;
- să fie apți din punct de vedere medical și psihologic, potrivit baremelor specifice;
- să aibă o condiție fizică bună.

Tinerii care doresc să devină soldați și gradați voluntari în armată pot contacta Birourile de Informare-Recrutare județene (lista acestor birouri și numărul de locuri disponibile în fiecare județ se găsesc pe site-ul din internet al ministerului, la adresa www.mapn.ro).Biroul de Presă al Ministerului Apărării