Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 233


COMUNICAT


Luni, 31 mai a.c., au avut loc, la sediul Ministerului Apărării Naționale, consultări privind elaborarea și promovarea unui plan de îmbunătățire a măsurilor active de protecție socială destinate personalului militar disponibilizat în contextul restructurării armatei. Activitatea, la care au participat reprezentanți din structurile centrale ale ministerului, a fost condusă de domnul Sorin Encuțescu, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Relații cu Parlamentul, Armonizare Legislativă și Relații Publice.

Discuțiile au vizat eficientizarea măsurilor de protecție socială aplicate în prezent, și anume cursurile de calificare/recalificare, plasarea pe piața muncii, oferirea de servicii de sprijinire a inițiativei private în afaceri. Aceste măsuri se aplică în parteneriat cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, din fonduri alocate de Banca Mondială. Complementar față de programul finanțat de Banca Mondială, s-a abordat posibilitatea susținerii financiare, din bugetul Ministerului Apărării Naționale, a unora dintre măsuri.

S-a discutat, de asemenea, despre necesitatea identificării posibilităților legale pentru utilizarea unor elemente de infrastructură, aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale și devenite disponibile pentru sectorul civil, pentru activități prevăzute în programul de reconversie profesională a personalului militar disponibilizat, în această acțiune urmând a fi implicate asociațiile cadrelor militare în rezervă.

Concluzia desprinsă în urma consultărilor este că se impune modificarea, în regim de urgență, a cadrului legislativ în vigoare, în principal a Ordonanței de Urgență nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea M.Ap.N. Un colectiv de specialiști ai M.Ap.N. urmează ca, în termen de 30 de zile, să propună conducerii ministerului modalități concrete de îmbunătățire a cadrului juridic și organizatoric în acest domeniu.


Biroul de Presa al M.Ap.N.