Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 241


COMUNICATÎn legătură cu recalcularea pensiilor militare, Biroul de Presă al Ministerului Apărării Naționale este împuternicit să precizeze:

Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat a schimbat radical concepția privind stabilirea dreptului de pensie al cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere, în sensul stabilirii ca bază de calcul a soldei lunare brute avute în ultima lună de activitate și al actualizării permanente a pensiilor în raport cu dinamica veniturilor celor aflați în activitate. În acest fel, au fost eliminate discrepanțele dintre pensiile celor trecuți în rezervă sub incidența unor legi diferite.

Procesul de recorelare a pensiilor s-a desfășurat eșalonat și se va încheia în luna august a acestui an, dată la care va intra în vigoare Legea nr. 479/2003, prin care se realizează o nouă recalculare, de data aceasta a pensiilor militarilor care au ocupat funcții superioare gradului deținut și au beneficiat de indemnizație de comandă și salariu de merit. Ca urmare a acestor dispoziții legale, va crește baza de calcul a pensiilor celor care s-au aflat în situațiile menționate și, implicit, se va majora cuantumul pensiilor aflate în plată.

În baza articolului II din Legea nr. 479/2003, normele metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1188/2001, au fost modificate și completate corespunzător noilor prevederi legale, prin Hotărârea Guvernului nr. 691/2004. Aceasta stabilește elementele drepturilor salariale ce se iau în calcul la stabilirea pensiei, reglementează modalitatea de calcul a diferențelor rezultate prin aplicarea noilor dispoziții legale, precum și atribuțiile organelor de pensii ale instituțiilor abilitate să pună în aplicare dispozițiile legale.

Ministerul Apărării Naționale va elabora, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 691/2004, Instrucțiunile privind modul de întocmire a fișelor cu elementele necesare pentru stabilirea soldei lunare brute, ca bază pentru recalcularea pensiilor militare de stat, instrument necesar analizării dosarelor de pensie ale celor ce fac obiectul recalculării drepturilor bănești.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale a hotărât ca la elaborarea acestor instrucțiuni să participe și reprezentanți ai Uniunii Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război.

Reprezentanții acestor organizații au adresat mulțumiri Ministerului Apărării Naționale pentru continua grijă manifestată față de veteranii de război și cadrele militare în rezervă și în retragere.Biroul de Presa al M.Ap.N.