2% pentru camarazii tăi

 

 

 

Descarcă noul formular 230

 

Sistemul "2%" permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală.


Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu impozitele lor.

 

Ce inseamnă 2% pentru contribuabili?

 
Prevederea 2% este un mecanism de transparenţă fiscală prin intermediul căruia contribuabilii persoane fizice pot să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală (asociaţie sau fundaţie).


Puteţi astfel decide către cine merg 2% din impozitele dvs.!

De ce e bine să folosiţi această prevedere?

Nu va costă nimic!
Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public - deci al dvs.!
Puteţi ajuta la rezolvarea unei probleme din comunitatea dvs. direcţionând 2% către o organizaţie care lucrează în acel domeniu.

 

Ce nu este prevederea 2%?
 
Direcţionarea a 2% din impozitul pe venit nu este o donaţie!

Este vorba de o sumă datorată statului (ca impozit) dar puteţi decide modul şi cui va fi ea alocată.  
Direcţionarea a 2%
NU este o metodă legală de fraudă fiscală! Nu aveţi dreptul să cereţi niciun fel de beneficii financiare sau de altă natură organizaţiei către care aţi direcţionat 2%.
Pe baza eficienţei şi transparenţei ei însă puteţi decide dacă anul viitor va mai beneficia de prevederea 2% din partea dvs.!

 

Ce trebuie sa faceţi?
 
Pasul 1. Aflaţi datele de contact ale organizaţiei. Aveţi nevoie de următoarele informaţii:

Numele organizaţiei
Codul de identificare fiscală (codul fiscal)

Contul organizaţiei in format IBAN
 


Pasul 2. Completaţi datele pe declaraţie în funcţie de sursa dvs. de venit:

Dacă aveţi venituri din salarii completaţi Declaraţia 230 (punctele I şi III subpunct 2)
Nu vă faceţi probleme dacă atunci nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteţi lăsa căsuţa necompletată. 

Vă rugăm să completaţi cu atenţie toate datele, inclusiv datele organizaţiei: nume, cod fiscal şi cont bancar. Atenţie: contul bancar în format IBAN are 24 de cifre!

Puteţi descărca aici formularele.

 

Pasul 3. Trimiteţi prin poştă formularul "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual" împreună cu copia "Fişei fiscale pe anul 2011" la administraţia finanţelor publice în a cărui raza teritorială aveţi adresa de domiciliu.
Termenul limită este 25 mai 2012!

   Veţi avea o contribuţie importantă la buna cheltuire a fondurilor publice şi veţi contribui la o viaţă mai bună în comunitatea dvs.! Pana la 31 decembrie administraţia financiară va centraliza toate informaţiile şi va vira sumele strânse către organizaţiile beneficiare.

În situaţia în care optaţi să direcţionaţi cei 2% din impozit pe venit către Asociaţia de caritate din Armata României "CAMARAZII", puteţi depune declaraţia şi la sediul Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, Bucureşti.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021-3195858 int. 2692/2697, STAR 9710182692/9710182697.

Mai multe detalii despre Asociaţia de Caritate din Armata României "CAMARAZII" se pot obţine la adresa www.mapn.ro/camarazii/