transpixel
transpixel Brigada 1 Rachete sol-aer "General Nicolae Dãscãlescu" (The 1st Ground-Air Missile Brigade "General Nicolae Dãscãlescu") transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Batalionul 1 CIMIC (The 1st CIMIC Battalion) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Batalionul 151 Infanterie "Rãzboieni" (The 151st Infantry Battalion "Rãzboieni") transpixel
transpixel
Brigada 1 Rachete sol-aer "General Nicolae Dăscălescu" (The 1st Ground-Air Missile Brigade "General Nicolae Dăscălescu")
Vizualizat: 4207 ori.
Batalionul 1 CIMIC (The 1st CIMIC Battalion)
Vizualizat: 4148 ori.
Batalionul 151 Infanterie "Războieni" (The 151st Infantry Battalion "Războieni")
Vizualizat: 3766 ori.
transpixel
transpixel Batalionul 191 Infanterie "Colonel Radu Golescu" (The 191st Infantry Battalion  "Colonel Radu Golescu") transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Batalionul 280 Infanterie (The 280th Infantry Battalion) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Batalionul pentru Operaþii Speciale "Vulturii" (Special Operations Battalion "Vulturii") transpixel
transpixel
Batalionul 191 Infanterie "Colonel Radu Golescu" (The 191st Infantry Battalion "Colonel Radu Golescu")
Vizualizat: 3585 ori.
Batalionul 280 Infanterie (The 280th Infantry Battalion)
Vizualizat: 3412 ori.
Batalionul pentru Operații Speciale "Vulturii" (Special Operations Battalion "Vulturii")
Vizualizat: 3259 ori.
transpixel
transpixel Batalionul 2 Infanterie "Cãlugãreni" ( The 2nd Infantry Battalion "Cãlugãreni") transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Divizionul 83 LAROM "Bogdan I" (The 83rd LAROM Division "Bogdan I") transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Divizionul 84 Asigurare Date "Mãrãºti" (The 84th Intelligence Division "Mãrãºti") transpixel
transpixel
Batalionul 2 Infanterie "Călugăreni" ( The 2nd Infantry Battalion "Călugăreni")
Vizualizat: 4096 ori.
Divizionul 83 LAROM "Bogdan I" (The 83rd LAROM Division "Bogdan I")
Vizualizat: 2763 ori.
Divizionul 84 Asigurare Date "Mărăști" (The 84th Intelligence Division "Mărăști")
Vizualizat: 2489 ori.
transpixel
transpixel Divizionul 96 LAROM "Mircea Voievod"(the 96th LAROM "Mircea Voievod") transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Divizionul 285 Artilerie Mixtã (The 285th Field Artllery Division) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Divizionul 288 Artilerie Antiaerianã (The 288th Air Defence Artllery Division) transpixel
transpixel
Divizionul 96 LAROM "Mircea Voievod"(the 96th LAROM "Mircea Voievod")
Vizualizat: 2304 ori.
Divizionul 285 Artilerie Mixtă (The 285th Field Artllery Division)
Vizualizat: 2291 ori.
Divizionul 288 Artilerie Antiaeriană (The 288th Air Defence Artllery Division)
Vizualizat: 2035 ori.