Ministerul Apãrãrii Naþionale
(Ministry of National Defence)
Armata României (Romanian Armed Forces)
Departamentul pentru Politica de Apãrare ºi Planificare
(Department of Defence Policy and Planning)
Ministerul Apărării Naționale
(Ministry of National Defence)
Vizualizat: 1598 ori.
Armata României (Romanian Armed Forces)
Vizualizat: 5264 ori.
Departamentul pentru Politica de Apărare și Planificare
(Department of Defence Policy and Planning)
Vizualizat: 1312 ori.
Departamentul pentru Armamente (Armaments Department)
Statul Major General (General Staff)
Direcþia Generalã de Informaþii a Apãrãrii (Defence Intelligence General Directorate)
Departamentul pentru Armamente (Armaments Department)
Vizualizat: 4396 ori.
Statul Major General (General Staff)
Vizualizat: 3991 ori.
Direcția Generală de Informații a Apărării (Defence Intelligence General Directorate)
Vizualizat: 4972 ori.
Direcþia Hidrograficã Maritimã (Maritime Hydographic Directorate)
Direcþia  Financiar-Contabilã (Finanicial-Accounting Directorate)
Direcþia Management Resurse Umane (Human Resources Management Directorate)
Direcția Hidrografică Maritimă (Maritime Hydographic Directorate)
Vizualizat: 3636 ori.
Direcția Financiar-Contabilă (Finanicial-Accounting Directorate)
Vizualizat: 3700 ori.
Direcția Management Resurse Umane (Human Resources Management Directorate)
Vizualizat: 3854 ori.
Direcþia Audit Intern (Internal Audit Directorate)
Secretariatul General (General Secretariat)
Statul Major al Forþelor Terestre (Army Staff)
Direcția Audit Intern (Internal Audit Directorate)
Vizualizat: 3887 ori.
Secretariatul General (General Secretariat)
Vizualizat: 3608 ori.
Statul Major al Forțelor Terestre (Army Staff)
Vizualizat: 3824 ori.