Ministerul Apãrãrii Naþionale
(Ministry of National Defence)
Armata României (Romanian Armed Forces)
Departamentul pentru Politica de Apãrare ºi Planificare
(Department of Defence Policy and Planning)
Ministerul Apărării Naționale
(Ministry of National Defence)
Vizualizat: 1650 ori.
Armata României (Romanian Armed Forces)
Vizualizat: 5314 ori.
Departamentul pentru Politica de Apărare și Planificare
(Department of Defence Policy and Planning)
Vizualizat: 1349 ori.
Departamentul pentru Armamente (Armaments Department)
Statul Major General (General Staff)
Direcþia Generalã de Informaþii a Apãrãrii (Defence Intelligence General Directorate)
Departamentul pentru Armamente (Armaments Department)
Vizualizat: 4470 ori.
Statul Major General (General Staff)
Vizualizat: 4064 ori.
Direcția Generală de Informații a Apărării (Defence Intelligence General Directorate)
Vizualizat: 5032 ori.
Direcþia Hidrograficã Maritimã (Maritime Hydographic Directorate)
Direcþia  Financiar-Contabilã (Finanicial-Accounting Directorate)
Direcþia Management Resurse Umane (Human Resources Management Directorate)
Direcția Hidrografică Maritimă (Maritime Hydographic Directorate)
Vizualizat: 3679 ori.
Direcția Financiar-Contabilă (Finanicial-Accounting Directorate)
Vizualizat: 3741 ori.
Direcția Management Resurse Umane (Human Resources Management Directorate)
Vizualizat: 3897 ori.
Direcþia Audit Intern (Internal Audit Directorate)
Secretariatul General (General Secretariat)
Statul Major al Forþelor Terestre (Army Staff)
Direcția Audit Intern (Internal Audit Directorate)
Vizualizat: 3926 ori.
Secretariatul General (General Secretariat)
Vizualizat: 3634 ori.
Statul Major al Forțelor Terestre (Army Staff)
Vizualizat: 3866 ori.