Insignã specialist de clasã, specialitatea finanþe-contabilitate (Specialist Badge,Financial-Accounting Specialty)
Colegiul de Rãzboi (War College)
Colegiul de Managementul Crizelor ºi Operaþii Multinaþionale (Crisis Management and Multinational Operations College)
Insignă specialist de clasă, specialitatea finanțe-contabilitate (Specialist Badge,Financial-Accounting Specialty)
Vizualizat: 3819 ori.
Colegiul de Război (War College)
Vizualizat: 2734 ori.
Colegiul de Managementul Crizelor și Operații Multinaționale (Crisis Management and Multinational Operations College)
Vizualizat: 2490 ori.
Insignã specialist de clasã, specialitatea comunicaþii ºi informaticã (Specialist Badge,Communications and Informatics)
Organismul Militar de Certificare, Acreditare ºi Supraveghere (Certification, Accreditation and Supervision Military Body)
Centrul Regional de Pregãtire PfP (PfP Regional Training Centre)
Insignă specialist de clasă, specialitatea comunicații și informatică (Specialist Badge,Communications and Informatics)
Vizualizat: 3135 ori.
Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supraveghere (Certification, Accreditation and Supervision Military Body)
Vizualizat: 3013 ori.
Centrul Regional de Pregătire PfP (PfP Regional Training Centre)
Vizualizat: 2311 ori.
Centrul de Studii Strategice de Apãrare ºi Securitate (Centre of Strategic and Defence Studies)
Universitatea Naþionalã de Apãrare (National Defence University)
Departamentul de Limbi Strãine (Foreign Languages Department)
Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate (Centre of Strategic and Defence Studies)
Vizualizat: 2764 ori.
Universitatea Națională de Apărare (National Defence University)
Vizualizat: 2654 ori.
Departamentul de Limbi Străine (Foreign Languages Department)
Vizualizat: 2528 ori.
Insigna Aniversarã Direcþia domenii ºi infrastructuri (Anniversary Badge, Domains and Infratructures Directorate)
Academia Forþelor Aeriene (Air Force Academy)
Academia Forþelor Terestre - insignã aniversarã (Land Forces Academy)
Insigna Aniversară Direcția domenii și infrastructuri (Anniversary Badge, Domains and Infratructures Directorate)
Vizualizat: 346 ori.
Academia Forțelor Aeriene (Air Force Academy)
Vizualizat: 261 ori.
Academia Forțelor Terestre - insignă aniversară (Land Forces Academy)
Vizualizat: 250 ori.