transpixel
transpixel Întâlnirea dintre secretarul de stat Mariu Bãlu ºi Lauri Almann, subsecretar de stat in Ministerul estonian al Apãrãrii transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Lauri Almann ºi gl. bg. Floarea ªerban, ºeful Direcþiei Legislaþie ºi Asistenþã Juridicã transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Întâlnirea cu reprezentanþii Direcþiei Legislaþie ºi Asistenþã Juridicã transpixel
transpixel
Întâlnirea dintre secretarul de stat Mariu Bălu și Lauri Almann, subsecretar de stat in Ministerul estonian al Apărării
Vizualizat: 1502 ori.
Lauri Almann și gl. bg. Floarea Șerban, șeful Direcției Legislație și Asistență Juridică
Vizualizat: 1580 ori.
Întâlnirea cu reprezentanții Direcției Legislație și Asistență Juridică
Vizualizat: 1526 ori.
transpixel
transpixel Vizita delegaþiei la Direcþia Relaþii Publice transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Întâlnirea delegaþiei estoniene cu reprezentanþii Direcþiei Relaþii Publice transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Marius Bãlu alãturi de membrii delegaþiei estoniene transpixel
transpixel
Vizita delegației la Direcția Relații Publice
Vizualizat: 1527 ori.
Întâlnirea delegației estoniene cu reprezentanții Direcției Relații Publice
Vizualizat: 1488 ori.
Marius Bălu alături de membrii delegației estoniene
Vizualizat: 1645 ori.