Cursul de corespondenți de război - Ziua a treia

Generalul Ioan Sorin discutã cu jurnaliºtii participanþi la curs

Generalul Ioan Sorin discută cu jurnaliștii participanți la curs