Intervenția militarilor la Mărăcineni

Colonelul Ferariu prezentând situaþia celor trei poduri de la Mãrãcineni

Colonelul Ferariu prezentând situația celor trei poduri de la Mărăcineni