Intervenția militarilor la Mărăcineni

Militari geniºti lucrând pentru dezasamblarea unui pod de la Mãrãcineni

Militari geniști lucrând pentru dezasamblarea unui pod de la Mărăcineni