transpixel
transpixel Activitãþi desfãºurate de militarii geniºti (Activities developed by the Engineering Troops) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Amenajarea unui drum(Arrangement of a way) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Construirea unui zid de protecþie (Build of an wall of protection) transpixel
transpixel
Activități desfășurate de militarii geniști (Activities developed by the Engineering Troops)
Vizualizat: 4119 ori.
Amenajarea unui drum(Arrangement of a way)
Vizualizat: 3373 ori.
Construirea unui zid de protecție (Build of an wall of protection)
Vizualizat: 3409 ori.
transpixel
transpixel Geniºti români în Irak (Romanian Engineering Troops in Iraq) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Geniºti români construind un drum în CAMP ECHO (Romanian Engineering Troops laying out a wway in Camp ECHO) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Militari din plutonul construcþtii drumuri amenajeazã o cale de acces în Camp Echo, din Ad Diwaniyah (Military of the Road Construction Platoon are laying out the way of access in Camp Echo, Ad Diwaniyah) transpixel
transpixel
Geniști români în Irak (Romanian Engineering Troops in Iraq)
Vizualizat: 5574 ori.
Geniști români construind un drum în CAMP ECHO (Romanian Engineering Troops laying out a wway in Camp ECHO)
Vizualizat: 3966 ori.
Militari din plutonul construcțtii drumuri amenajează o cale de acces în Camp Echo, din Ad Diwaniyah (Military of the Road Construction Platoon are laying out the way of access in Camp Echo, Ad Diwaniyah)
Vizualizat: 3887 ori.
transpixel
transpixel Militari din plutonul construcþii drumuri amenajeazã o cale de acces în Camp Echo, din Ad Diwaniyah (The military of the Road Construction Platoon are laying out a way of access in Camp Echo, Ad Diwanuyah)  transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Buldozer folosit de geniºti la lucrãrile de amenajare a platformei helipad, în Camp Charlie (Bull-dozer used to arrange the helipad platform in Camp Charlie) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Militarii români reamplasezã posturile de pazã în Camp Echo( The Romanian military re-arranging the posts of guard) transpixel
transpixel
Militari din plutonul construcții drumuri amenajează o cale de acces în Camp Echo, din Ad Diwaniyah (The military of the Road Construction Platoon are laying out a way of access in Camp Echo, Ad Diwanuyah)
Vizualizat: 3501 ori.
Buldozer folosit de geniști la lucrările de amenajare a platformei helipad, în Camp Charlie (Bull-dozer used to arrange the helipad platform in Camp Charlie)
Vizualizat: 3491 ori.
Militarii români reamplaseză posturile de pază în Camp Echo( The Romanian military re-arranging the posts of guard)
Vizualizat: 3234 ori.
transpixel
transpixel Genistii români în timpul uneia din inspecþiile la podurile de tip Mabey & Johnson ( poduri pe suporþi metalici);(Romanian Enginnering Troops during an inspection to Mabey&Johnson type bridges) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Genistii români în timpul uneia din inspecþiile la podurile de tip Mabey & Johnson ( poduri pe suporþi metalici);(Romanian Enginnering Troops during an inspection to Mabey&Johnson type bridges) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Geniºtii români efectueazã lucrãri de amenajare a unor ºanþuri folosite la instalarea conductelor de apã;(Romanian Engineering Troops arranging the ditches for the water installations) transpixel
transpixel
Genistii români în timpul uneia din inspecțiile la podurile de tip Mabey & Johnson ( poduri pe suporți metalici);(Romanian Enginnering Troops during an inspection to Mabey&Johnson type bridges)
Vizualizat: 3624 ori.
Genistii români în timpul uneia din inspecțiile la podurile de tip Mabey & Johnson ( poduri pe suporți metalici);(Romanian Enginnering Troops during an inspection to Mabey&Johnson type bridges)
Vizualizat: 3353 ori.
Geniștii români efectuează lucrări de amenajare a unor șanțuri folosite la instalarea conductelor de apă;(Romanian Engineering Troops arranging the ditches for the water installations)
Vizualizat: 4196 ori.