Gl.mr. Neculai Bahnãreanu, locþiitorul ºefului SMFT, trece în revistã compania de politiºti militari (Major General Neculai Bahnareanu, deputy chief of the Army Staff reviewing the MP Company)
Cãpitanul Constantin Brosteanu, comandantul Companiei de Poliþie Militarã - Irak V (Captain Constantin Brosteanu, commander of the Military Police-Irak V)
În timpul ceremonialului desfãºurat la sediul Batalionului 265 Poliþie Militarã (During the ceremony at the 265th MP Battalion HQ)
Gl.mr. Neculai Bahnăreanu, locțiitorul șefului SMFT, trece în revistă compania de politiști militari (Major General Neculai Bahnareanu, deputy chief of the Army Staff reviewing the MP Company)
Vizualizat: 3170 ori.
Căpitanul Constantin Brosteanu, comandantul Companiei de Poliție Militară - Irak V (Captain Constantin Brosteanu, commander of the Military Police-Irak V)
Vizualizat: 2837 ori.
În timpul ceremonialului desfășurat la sediul Batalionului 265 Poliție Militară (During the ceremony at the 265th MP Battalion HQ)
Vizualizat: 2992 ori.
Emblema Batalionului de Poliþie Militarã (Emblem of the MP Battalion)
Poliþiºtii militari primesc binecuvântarea, înainte de misiune (The Military Policemen are blessed before the mission)
“Succes în misiune!”, a fost urarea fãcutã tuturor militarilor de cãtre generalul Bãhnãreanu ("Good luck in mission" wished General Bahnareanu to all the military)
Emblema Batalionului de Poliție Militară (Emblem of the MP Battalion)
Vizualizat: 3111 ori.
Polițiștii militari primesc binecuvântarea, înainte de misiune (The Military Policemen are blessed before the mission)
Vizualizat: 3194 ori.
“Succes în misiune!”, a fost urarea făcută tuturor militarilor de către generalul Băhnăreanu ("Good luck in mission" wished General Bahnareanu to all the military)
Vizualizat: 2955 ori.
Generalul Bãhnãreanu în mijlocul poliþiºtilor militarii (General Bahnareanu and the Military Policemen)
Cãpitanul Broºteanu în fruntea militarilor, în timpul defilãrii (Captain Brosteanu ahead his military during the parade)
Generalul Băhnăreanu în mijlocul polițiștilor militarii (General Bahnareanu and the Military Policemen)
Vizualizat: 2826 ori.
Căpitanul Broșteanu în fruntea militarilor, în timpul defilării (Captain Brosteanu ahead his military during the parade)
Vizualizat: 3337 ori.