Highlight for Album: Batalionul 2 Infanterie "Cãlugãreni" a revenit în þarã
Highlight for Album: Batalionul 2 Infanterie "Cãlugãreni" a revenit în þarã
Highlight for Album: Poliþiºtii militari, în misiune de patrulare
Album: Batalionul 2 Infanterie "Cãlugãreni" a revenit în țarã
Actualizat: 08/26/05
Contine: 11 poze.
Vizualizat: 3326 ori.
Album: Batalionul 2 Infanterie "Călugăreni" a revenit în țară
Actualizat: 08/19/05
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 2891 ori.
Album: Polițiștii militari, în misiune de patrulare
Actualizat: 08/17/05
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 2583 ori.
Highlight for Album: Interviu cu lt. col. Nicolae IOAN, comandantul Scorpionilor Negri
Generalul de brigadã Nicolae Roman ºi maiorul Daniel Petrescu, în timpul ceremonialului militar din Camp Mittica
Drapelul de luptã al „Scorpionilor Negri” este desfãºurat pentru prima datã în tabãra militarã
Album: Interviu cu lt. col. Nicolae IOAN, comandantul Scorpionilor Negri
Actualizat: 08/25/05
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 2387 ori.
Generalul de brigadă Nicolae Roman și maiorul Daniel Petrescu, în timpul ceremonialului militar din Camp Mittica
Vizualizat: 2925 ori.
Drapelul de luptă al „Scorpionilor Negri” este desfășurat pentru prima dată în tabăra militară
Vizualizat: 2762 ori.
Gl.bg. Roman, reprezentantul C 2 O Î, ºi maiorul Daniel Petrescu, cdt. B 2 I, trec în revistã detaºamentele de militari din cele douã batalioane
Defilarea Batalionului 2 Infanterie Calugareni in timpul ceremoniei transferului de autoritate din Camp Mittica.
Comandanþii celor douã batalioane de infanterie raportând predarea-primirea responsabilitãþilor în zona de operaþii
Gl.bg. Roman, reprezentantul C 2 O Î, și maiorul Daniel Petrescu, cdt. B 2 I, trec în revistă detașamentele de militari din cele două batalioane
Vizualizat: 2830 ori.
Defilarea Batalionului 2 Infanterie Calugareni in timpul ceremoniei transferului de autoritate din Camp Mittica.
Vizualizat: 2862 ori.
Comandanții celor două batalioane de infanterie raportând predarea-primirea responsabilităților în zona de operații
Vizualizat: 3192 ori.