Ministrul apãrãrii îi felicitã pe ºefii de promoþii
Atanasiu oferã diploma de excelenþã unuia dintre absolvenþi
Bucuria absolvirii
Ministrul apărării îi felicită pe șefii de promoții
Vizualizat: 3251 ori.
Atanasiu oferă diploma de excelență unuia dintre absolvenți
Vizualizat: 2939 ori.
Bucuria absolvirii
Vizualizat: 2866 ori.
Bucuria absolvirii
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Bucuria absolvirii
Vizualizat: 2806 ori.
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Vizualizat: 3009 ori.
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Vizualizat: 2805 ori.
Ministrul apãrãrii se adreseazã audienþei
Defilarea absolvenþilor ºi a studenþilor Academiei Tehnice Militare
Ministrul apărării se adresează audienței
Vizualizat: 2907 ori.
Defilarea absolvenților și a studenților Academiei Tehnice Militare
Vizualizat: 3211 ori.