Ministrul apãrãrii îi felicitã pe ºefii de promoþii
Atanasiu oferã diploma de excelenþã unuia dintre absolvenþi
Bucuria absolvirii
Ministrul apărării îi felicită pe șefii de promoții
Vizualizat: 3366 ori.
Atanasiu oferă diploma de excelență unuia dintre absolvenți
Vizualizat: 3023 ori.
Bucuria absolvirii
Vizualizat: 2949 ori.
Bucuria absolvirii
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Bucuria absolvirii
Vizualizat: 2894 ori.
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Vizualizat: 3109 ori.
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Vizualizat: 2881 ori.
Ministrul apãrãrii se adreseazã audienþei
Defilarea absolvenþilor ºi a studenþilor Academiei Tehnice Militare
Ministrul apărării se adresează audienței
Vizualizat: 3035 ori.
Defilarea absolvenților și a studenților Academiei Tehnice Militare
Vizualizat: 3331 ori.