Echipa de militari pe timpul acþiunilor de intervenþieMinistrul apãrãrii în dialog cu presaMilitari geniºti pregãtesc o nouã încãrcãturã
Echipa de militari pe timpul acțiunilor de intervenție
Vizualizat: 1386 ori.
Ministrul apărării în dialog cu presa
Vizualizat: 1315 ori.
Militari geniști pregătesc o nouă încărcătură
Vizualizat: 1457 ori.
O nouã încãrcãturã explozivãMilitari amplasând o încarcaturã de explozivComandantul Batalionului 96 Geniu, maior Doru Apafaian
O nouă încărcătură explozivă
Vizualizat: 1280 ori.
Militari amplasând o încarcatură de exploziv
Vizualizat: 1273 ori.
Comandantul Batalionului 96 Geniu, maior Doru Apafaian
Vizualizat: 1882 ori.
Transportul unei încãrcãturi de explozivComandantul Batalionului 21 VM, maiorul Florin Stan.jpg
Transportul unei încărcături de exploziv
Vizualizat: 1513 ori.
Comandantul Batalionului 21 VM, maiorul Florin Stan.jpg
Vizualizat: 1582 ori.