Echipa de militari pe timpul acþiunilor de intervenþieMinistrul apãrãrii în dialog cu presaMilitari geniºti pregãtesc o nouã încãrcãturã
Echipa de militari pe timpul acțiunilor de intervenție
Vizualizat: 1333 ori.
Ministrul apărării în dialog cu presa
Vizualizat: 1245 ori.
Militari geniști pregătesc o nouă încărcătură
Vizualizat: 1381 ori.
O nouã încãrcãturã explozivãMilitari amplasând o încarcaturã de explozivComandantul Batalionului 96 Geniu, maior Doru Apafaian
O nouă încărcătură explozivă
Vizualizat: 1216 ori.
Militari amplasând o încarcatură de exploziv
Vizualizat: 1191 ori.
Comandantul Batalionului 96 Geniu, maior Doru Apafaian
Vizualizat: 1641 ori.
Transportul unei încãrcãturi de explozivComandantul Batalionului 21 VM, maiorul Florin Stan.jpg
Transportul unei încărcături de exploziv
Vizualizat: 1400 ori.
Comandantul Batalionului 21 VM, maiorul Florin Stan.jpg
Vizualizat: 1490 ori.