Comandantul Corpului 4 Armatã Teritorial, general maior Ioan Ciupei, deschide festivitãþileSpectacol de Ziua Porþilor DeschiseCopii privind tehnica militarã
Comandantul Corpului 4 Armată Teritorial, general maior Ioan Ciupei, deschide festivitățile
Vizualizat: 1230 ori.
Spectacol de Ziua Porților Deschise
Vizualizat: 1084 ori.
Copii privind tehnica militară
Vizualizat: 1080 ori.
Militari explicând modul de funcþionare al pistolului mitralierãCetãþeni de toate vârstele la Ziua Porþilor DeschiseCopil primind explicaþii despre maºina de luptã
Militari explicând modul de funcționare al pistolului mitralieră
Vizualizat: 986 ori.
Cetățeni de toate vârstele la Ziua Porților Deschise
Vizualizat: 903 ori.
Copil primind explicații despre mașina de luptă
Vizualizat: 946 ori.
Generalul Ioan Ciupei împreunã cu un viitor militarStandul Informare ºi Relaþii PubliceMilitari oferind informaþii despre cariera militarã
Generalul Ioan Ciupei împreună cu un viitor militar
Vizualizat: 1016 ori.
Standul Informare și Relații Publice
Vizualizat: 903 ori.
Militari oferind informații despre cariera militară
Vizualizat: 996 ori.
Revista Forþelor Terestre cititã la orice vârstã
Revista Forțelor Terestre citită la orice vârstă
Vizualizat: 1037 ori.