Comandantul Corpului 4 Armatã Teritorial, general maior Ioan Ciupei, deschide festivitãþileSpectacol de Ziua Porþilor DeschiseCopii privind tehnica militarã
Comandantul Corpului 4 Armată Teritorial, general maior Ioan Ciupei, deschide festivitățile
Vizualizat: 1187 ori.
Spectacol de Ziua Porților Deschise
Vizualizat: 1049 ori.
Copii privind tehnica militară
Vizualizat: 1039 ori.
Militari explicând modul de funcþionare al pistolului mitralierãCetãþeni de toate vârstele la Ziua Porþilor DeschiseCopil primind explicaþii despre maºina de luptã
Militari explicând modul de funcționare al pistolului mitralieră
Vizualizat: 952 ori.
Cetățeni de toate vârstele la Ziua Porților Deschise
Vizualizat: 860 ori.
Copil primind explicații despre mașina de luptă
Vizualizat: 906 ori.
Generalul Ioan Ciupei împreunã cu un viitor militarStandul Informare ºi Relaþii PubliceMilitari oferind informaþii despre cariera militarã
Generalul Ioan Ciupei împreună cu un viitor militar
Vizualizat: 972 ori.
Standul Informare și Relații Publice
Vizualizat: 869 ori.
Militari oferind informații despre cariera militară
Vizualizat: 964 ori.
Revista Forþelor Terestre cititã la orice vârstã
Revista Forțelor Terestre citită la orice vârstă
Vizualizat: 980 ori.