Comandantul Corpului 4 Armatã Teritorial, general maior Ioan Ciupei, deschide festivitãþileSpectacol de Ziua Porþilor DeschiseCopii privind tehnica militarã
Comandantul Corpului 4 Armată Teritorial, general maior Ioan Ciupei, deschide festivitățile
Vizualizat: 1167 ori.
Spectacol de Ziua Porților Deschise
Vizualizat: 1030 ori.
Copii privind tehnica militară
Vizualizat: 1016 ori.
Militari explicând modul de funcþionare al pistolului mitralierãCetãþeni de toate vârstele la Ziua Porþilor DeschiseCopil primind explicaþii despre maºina de luptã
Militari explicând modul de funcționare al pistolului mitralieră
Vizualizat: 935 ori.
Cetățeni de toate vârstele la Ziua Porților Deschise
Vizualizat: 847 ori.
Copil primind explicații despre mașina de luptă
Vizualizat: 887 ori.
Generalul Ioan Ciupei împreunã cu un viitor militarStandul Informare ºi Relaþii PubliceMilitari oferind informaþii despre cariera militarã
Generalul Ioan Ciupei împreună cu un viitor militar
Vizualizat: 953 ori.
Standul Informare și Relații Publice
Vizualizat: 849 ori.
Militari oferind informații despre cariera militară
Vizualizat: 940 ori.
Revista Forþelor Terestre cititã la orice vârstã
Revista Forțelor Terestre citită la orice vârstă
Vizualizat: 947 ori.