Pregãtire pentru depunere de coroane de floriConducerea M.Ap.N. la Monumentul InfanterieiMinistrul apãrãrii depune o coroanã de flori
Pregătire pentru depunere de coroane de flori
Vizualizat: 703 ori.
Conducerea M.Ap.N. la Monumentul Infanteriei
Vizualizat: 745 ori.
Ministrul apărării depune o coroană de flori
Vizualizat: 738 ori.
ªeful Statului Major General depune o coroanã de flori ªeful Statului Major al Forþelor Terestre depune o coroanã de floriCoroanã de flori depusã de reprezentantul preºedinþiei
Șeful Statului Major General depune o coroană de flori
Vizualizat: 726 ori.
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre depune o coroană de flori
Vizualizat: 720 ori.
Coroană de flori depusă de reprezentantul președinției
Vizualizat: 762 ori.
Coroane de flori în cinstea eroilor infanteriºti
Coroane de flori în cinstea eroilor infanteriști
Vizualizat: 929 ori.