Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinismeTrecere peste un curs de apã
Cross over a river
Passage d’un cours d’eau
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1574 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1156 ori.
Trecere peste un curs de apă
Cross over a river
Passage d’un cours d’eau
Vizualizat: 1011 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire Coborâre pe funicular
Descend on the cable way 
Descente en funiculaire 
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 1030 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 1045 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 986 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism Mountaineering training 
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training 
Techniques d’alpinismeCoborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Exersarea tehnicilor de alpinism Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1079 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1081 ori.
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 1114 ori.
Coborâre în rapel 
Descend on the rappel
Descente en rappelCoborâre în rapel 
Descend on the rappel
Descente en rappelExersarea tehnicilor de alpinism 
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 995 ori.
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 994 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 948 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism 
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme 
Traversare suspendatã
Passage suspendu
Exersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 946 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 897 ori.
Traversare suspendată
Passage suspendu
Vizualizat: 943 ori.