Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinismeTrecere peste un curs de apã
Cross over a river
Passage d’un cours d’eau
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1520 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1110 ori.
Trecere peste un curs de apă
Cross over a river
Passage d’un cours d’eau
Vizualizat: 967 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire Coborâre pe funicular
Descend on the cable way 
Descente en funiculaire 
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 975 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 994 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 940 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism Mountaineering training 
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training 
Techniques d’alpinismeCoborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Exersarea tehnicilor de alpinism Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1032 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1036 ori.
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 1073 ori.
Coborâre în rapel 
Descend on the rappel
Descente en rappelCoborâre în rapel 
Descend on the rappel
Descente en rappelExersarea tehnicilor de alpinism 
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 937 ori.
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 944 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 896 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism 
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme 
Traversare suspendatã
Passage suspendu
Exersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 898 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 853 ori.
Traversare suspendată
Passage suspendu
Vizualizat: 897 ori.