Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinismeTrecere peste un curs de apã
Cross over a river
Passage d’un cours d’eau
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1483 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1074 ori.
Trecere peste un curs de apă
Cross over a river
Passage d’un cours d’eau
Vizualizat: 934 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire Coborâre pe funicular
Descend on the cable way 
Descente en funiculaire 
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 937 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 965 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 904 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism Mountaineering training 
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training 
Techniques d’alpinismeCoborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Exersarea tehnicilor de alpinism Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1002 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1003 ori.
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 1042 ori.
Coborâre în rapel 
Descend on the rappel
Descente en rappelCoborâre în rapel 
Descend on the rappel
Descente en rappelExersarea tehnicilor de alpinism 
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 906 ori.
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 913 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 863 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism 
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme 
Traversare suspendatã
Passage suspendu
Exersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 868 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 822 ori.
Traversare suspendată
Passage suspendu
Vizualizat: 867 ori.