Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinismeTrecere peste un curs de apã
Cross over a river
Passage d’un cours d’eau
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1554 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1139 ori.
Trecere peste un curs de apă
Cross over a river
Passage d’un cours d’eau
Vizualizat: 998 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire Coborâre pe funicular
Descend on the cable way 
Descente en funiculaire 
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 1015 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 1030 ori.
Coborâre pe funicular
Descend on the cable way
Descente en funiculaire
Vizualizat: 974 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism Mountaineering training 
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training 
Techniques d’alpinismeCoborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Exersarea tehnicilor de alpinism Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1066 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 1065 ori.
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 1105 ori.
Coborâre în rapel 
Descend on the rappel
Descente en rappelCoborâre în rapel 
Descend on the rappel
Descente en rappelExersarea tehnicilor de alpinism 
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 975 ori.
Coborâre în rapel
Descend on the rappel
Descente en rappel
Vizualizat: 980 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Mountaineering training
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 928 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism 
Techniques d’alpinismeExersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme 
Traversare suspendatã
Passage suspendu
Exersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 933 ori.
Exersarea tehnicilor de alpinism
Techniques d’alpinisme
Vizualizat: 885 ori.
Traversare suspendată
Passage suspendu
Vizualizat: 929 ori.