Analiza situaþiei (Analyze of situation) (Analyse de la situation)Aspect din desfãºurarea exerciþiului (Aspect during the exercise) (Déroulement de l’exercice)Lucru în echipã (Working team) (Travail en équipe)
Analiza situației (Analyze of situation) (Analyse de la situation)
Vizualizat: 1484 ori.
Aspect din desfășurarea exercițiului (Aspect during the exercise) (Déroulement de l’exercice)
Vizualizat: 1395 ori.
Lucru în echipă (Working team) (Travail en équipe)
Vizualizat: 1402 ori.