Ministrul Apãrãrii, domnul Sorin Frunzãverde, primind onorulAspect de la ceremonialul militarConducerea Ministerului Apãrãrii participantã la festivitate
Ministrul Apărării, domnul Sorin Frunzăverde, primind onorul
Vizualizat: 1295 ori.
Aspect de la ceremonialul militar
Vizualizat: 1283 ori.
Conducerea Ministerului Apărării participantă la festivitate
Vizualizat: 1231 ori.
Ministrul Apãrãrii ºi ºeful Statului Major General la intâlnirea ºefilor de promoþie ai ATMAspect din timpul vizitãrii expozitiei 2Aspect din timpul vizitãrii expozitiei
Ministrul Apărării și șeful Statului Major General la intâlnirea șefilor de promoție ai ATM
Vizualizat: 1153 ori.
Aspect din timpul vizitării expozitiei 2
Vizualizat: 1083 ori.
Aspect din timpul vizitării expozitiei
Vizualizat: 1182 ori.
Conducerea MAp impreuna cu ºefii de promoþiiConducerea Ministerului Apãrãrii discutã cu participanþii la activitate Ministrul apãrãrii vizitând expoziþia  privind realizãrile academiei în domeniul cercetãrii ºtiinþifice
Conducerea MAp impreuna cu șefii de promoții
Vizualizat: 1380 ori.
Conducerea Ministerului Apărării discută cu participanții la activitate
Vizualizat: 1154 ori.
Ministrul apărării vizitând expoziția privind realizările academiei în domeniul cercetării științifice
Vizualizat: 1137 ori.
Participanþi la întâlnirea ºefilor de promoþie ai Academiei Tehnice MilitareVizitarea expoziþiei Academiei Tehnice Militare
Participanți la întâlnirea șefilor de promoție ai Academiei Tehnice Militare
Vizualizat: 1246 ori.
Vizitarea expoziției Academiei Tehnice Militare
Vizualizat: 1220 ori.