Ministrul Apãrãrii, domnul Sorin Frunzãverde, primind onorulAspect de la ceremonialul militarConducerea Ministerului Apãrãrii participantã la festivitate
Ministrul Apărării, domnul Sorin Frunzăverde, primind onorul
Vizualizat: 1262 ori.
Aspect de la ceremonialul militar
Vizualizat: 1260 ori.
Conducerea Ministerului Apărării participantă la festivitate
Vizualizat: 1216 ori.
Ministrul Apãrãrii ºi ºeful Statului Major General la intâlnirea ºefilor de promoþie ai ATMAspect din timpul vizitãrii expozitiei 2Aspect din timpul vizitãrii expozitiei
Ministrul Apărării și șeful Statului Major General la intâlnirea șefilor de promoție ai ATM
Vizualizat: 1144 ori.
Aspect din timpul vizitării expozitiei 2
Vizualizat: 1070 ori.
Aspect din timpul vizitării expozitiei
Vizualizat: 1168 ori.
Conducerea MAp impreuna cu ºefii de promoþiiConducerea Ministerului Apãrãrii discutã cu participanþii la activitate Ministrul apãrãrii vizitând expoziþia  privind realizãrile academiei în domeniul cercetãrii ºtiinþifice
Conducerea MAp impreuna cu șefii de promoții
Vizualizat: 1355 ori.
Conducerea Ministerului Apărării discută cu participanții la activitate
Vizualizat: 1139 ori.
Ministrul apărării vizitând expoziția privind realizările academiei în domeniul cercetării științifice
Vizualizat: 1124 ori.
Participanþi la întâlnirea ºefilor de promoþie ai Academiei Tehnice MilitareVizitarea expoziþiei Academiei Tehnice Militare
Participanți la întâlnirea șefilor de promoție ai Academiei Tehnice Militare
Vizualizat: 1236 ori.
Vizitarea expoziției Academiei Tehnice Militare
Vizualizat: 1202 ori.