Vizitarea Academiei Forþelor Terestre - foto Cãtãlin Ovreiu
(Visit at the Army Academy)
(A l’Académie des Forces terrestres)Delegaþia Ministerului Apãrãrii la Sibiu - foto Cãtãlin Ovreiu
(MoD delegation in Sibiu)
(La délégation du ministère de la Défense à Sibiu)Comandantul Academiei Forþelor Terestre împreunã cu delegaþia MAp - foto Cãtãlin Ovreiu
(Commander of the Army Academy together with the MoD delegation)
(Le commandant de l’Académie des Forces terrestres et la délégation du ministère)
Vizitarea Academiei Forțelor Terestre - foto Cătălin Ovreiu
(Visit at the Army Academy)
(A l’Académie des Forces terrestres)
Vizualizat: 1429 ori.
Delegația Ministerului Apărării la Sibiu - foto Cătălin Ovreiu
(MoD delegation in Sibiu)
(La délégation du ministère de la Défense à Sibiu)
Vizualizat: 1831 ori.
Comandantul Academiei Forțelor Terestre împreună cu delegația MAp - foto Cătălin Ovreiu
(Commander of the Army Academy together with the MoD delegation)
(Le commandant de l’Académie des Forces terrestres et la délégation du ministère)
Vizualizat: 1309 ori.
Conducerea Ministerului Apãrãrii este informatã despre condiþiile de învãþãmânt - foto Cãtãlin Ovreiu
(The MoD leaders are informed about the educational conditions)
(La direction du ministère de la Défense est informée sur les conditions d’enseignement)Aspect din timpul vizitãrii spaþiilor de învãþãmânt - foto Cãtãlin Ovreiu
(Visit in the educational areas)
(Visitant les salles d’enseignement de l’Académie)Vizitarea spaþiilor de învãþamânt - foto Cãtãlin Ovreiu
(Visit in the educational areas)
(Visitant les salles d’enseignement de l’Académie)
Conducerea Ministerului Apărării este informată despre condițiile de învățământ - foto Cătălin Ovreiu
(The MoD leaders are informed about the educational conditions)
(La direction du ministère de la Défense est informée sur les conditions d’enseignement)
Vizualizat: 1085 ori.
Aspect din timpul vizitării spațiilor de învățământ - foto Cătălin Ovreiu
(Visit in the educational areas)
(Visitant les salles d’enseignement de l’Académie)
Vizualizat: 1248 ori.
Vizitarea spațiilor de învățamânt - foto Cătălin Ovreiu
(Visit in the educational areas)
(Visitant les salles d’enseignement de l’Académie)
Vizualizat: 1228 ori.
Vizitarea muzeului - foto Cãtãlin Ovreiu
(Visit in the museum)
(Visite du musée de l’Académie)Întâlnirea cu personalul - foto Cãtãlin Ovreiu
(Meeting with the personnel)
(Rencontre avec le personnel)Întâlnirea conducerii MAp cu studenþii ºi personalul didactic - foto Cãtãlin Ovreiu 
(MoD leaders meeting the students and the professors)
(Rencontre de la direction du ministère avec les stagiaires et le personnel didactique)
Vizitarea muzeului - foto Cătălin Ovreiu
(Visit in the museum)
(Visite du musée de l’Académie)
Vizualizat: 1153 ori.
Întâlnirea cu personalul - foto Cătălin Ovreiu
(Meeting with the personnel)
(Rencontre avec le personnel)
Vizualizat: 1176 ori.
Întâlnirea conducerii MAp cu studenții și personalul didactic - foto Cătălin Ovreiu
(MoD leaders meeting the students and the professors)
(Rencontre de la direction du ministère avec les stagiaires et le personnel didactique)
Vizualizat: 1285 ori.
Declaraþii de presã ale ministrului apãrãrii - foto Cãtãlin Ovreiu
(Defense Minister’s press statement)
(Déclaration de presse du ministre de la Défense)
Declarații de presă ale ministrului apărării - foto Cătălin Ovreiu
(Defense Minister’s press statement)
(Déclaration de presse du ministre de la Défense)
Vizualizat: 1262 ori.