Ministrul apãrãrii salutã Garda de Onoare - foto Petricã Mihalache (Minister of Defense saluting the Guard of Honor)Slujba religioasã oficiatã la ATM - foto Petricã Mihalache (Religious ceremony at the Military Technical Academy)Ministrul Meleºcanu adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache (Minister Melescanu addressing to the audience)
Ministrul apărării salută Garda de Onoare - foto Petrică Mihalache (Minister of Defense saluting the Guard of Honor)
Vizualizat: 1149 ori.
Slujba religioasă oficiată la ATM - foto Petrică Mihalache (Religious ceremony at the Military Technical Academy)
Vizualizat: 1238 ori.
Ministrul Meleșcanu adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache (Minister Melescanu addressing to the audience)
Vizualizat: 1135 ori.
Participanþii la festivitate salutã Garda de Onoare - foto Petricã Mihalache (Participants saluting the Guard of Honor)Comandantul Academiei Tehnice Militare susþinând  o alocuþiune - foto Petricã Mihalache (Commander of the Military Technical Academy addressing to the audience)Patriarhul Teoctist adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache (Patriarch Teoctist addressing to the audience)
Participanții la festivitate salută Garda de Onoare - foto Petrică Mihalache (Participants saluting the Guard of Honor)
Vizualizat: 1132 ori.
Comandantul Academiei Tehnice Militare susținând o alocuțiune - foto Petrică Mihalache (Commander of the Military Technical Academy addressing to the audience)
Vizualizat: 1116 ori.
Patriarhul Teoctist adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache (Patriarch Teoctist addressing to the audience)
Vizualizat: 1263 ori.
Ministrul apãrãrii îi premiazã pe studenþii merituoºi - foto Petricã Mihalache (Minister of Defense awards the prizes to students)Ministrul apãrãrii oferã diplome studenþilor - foto Petricã Mihalache (Minister of Defense offering diplomas)Ministrul Meleºcanu premiindu-i pe studenþi - foto Petricã Mihalache (Minister of Defense awards the prizes to the students)
Ministrul apărării îi premiază pe studenții merituoși - foto Petrică Mihalache (Minister of Defense awards the prizes to students)
Vizualizat: 1243 ori.
Ministrul apărării oferă diplome studenților - foto Petrică Mihalache (Minister of Defense offering diplomas)
Vizualizat: 1335 ori.
Ministrul Meleșcanu premiindu-i pe studenți - foto Petrică Mihalache (Minister of Defense awards the prizes to the students)
Vizualizat: 1252 ori.
Studenþi în formaþie - foto Petricã Mihalache (Students in formation)Studenþi participanþi la ceremonie - foto Petricã Mihalache (Students participants in the ceremony)Baieþii conduºi de ... domniºoare - foto Petricã Mihalache (Boys headed by ladies)
Studenți în formație - foto Petrică Mihalache (Students in formation)
Vizualizat: 1285 ori.
Studenți participanți la ceremonie - foto Petrică Mihalache (Students participants in the ceremony)
Vizualizat: 1279 ori.
Baieții conduși de ... domnișoare - foto Petrică Mihalache (Boys headed by ladies)
Vizualizat: 1358 ori.
Exerciþiu de mãiestrie executat de studenþi - foto Petricã Mihalache (Exercise performed by the students)Defilarea studenþilor Academiei Tehnice Militare - foto Petricã Mihalache (Parade of students of the Military Technical Academy)
Exercițiu de măiestrie executat de studenți - foto Petrică Mihalache (Exercise performed by the students)
Vizualizat: 1122 ori.
Defilarea studenților Academiei Tehnice Militare - foto Petrică Mihalache (Parade of students of the Military Technical Academy)
Vizualizat: 1180 ori.