Colonel Ayhan Ylmaz (locþiitorul comandantului Bg. 1 Comando din Turcia) ºi colonelul Dediu Sorin (Directorul exerciþiului) în cadrul briefingului foto Eugen Mihai (Colonel Ayhan Ylmaz ( deputy commander of the 1st Commando Brigade) and Colonel Dedu Sorin (director of the Exercise) in a briefing)Aspect din timpul exerciþiului foto Eugen Mihai (2	During the exercise)Înainte de paraºutare (Before the parachuting)
Colonel Ayhan Ylmaz (locțiitorul comandantului Bg. 1 Comando din Turcia) și colonelul Dediu Sorin (Directorul exercițiului) în cadrul briefingului foto Eugen Mihai (Colonel Ayhan Ylmaz ( deputy commander of the 1st Commando Brigade) and Colonel Dedu Sorin (director of the Exercise) in a briefing)
Vizualizat: 1286 ori.
Aspect din timpul exercițiului foto Eugen Mihai (2 During the exercise)
Vizualizat: 1278 ori.
Înainte de parașutare (Before the parachuting)
Vizualizat: 1493 ori.
Militari paraºutiºti pe timpul exerciþiului foto Eugen Mihai (Parashooters during the exercise)Militari paraºutiºti turci pe timpul desfãºurãrii exerciþiului foto Eugen Mihai (Turkish parachutists  during the exercise)Paraºutiºti din B 495 executând îmbarcarea în aeronava AN 26 (The 495th  parachutists embarking on AN 26)
Militari parașutiști pe timpul exercițiului foto Eugen Mihai (Parashooters during the exercise)
Vizualizat: 1418 ori.
Militari parașutiști turci pe timpul desfășurării exercițiului foto Eugen Mihai (Turkish parachutists during the exercise)
Vizualizat: 1408 ori.
Parașutiști din B 495 executând îmbarcarea în aeronava AN 26 (The 495th parachutists embarking on AN 26)
Vizualizat: 1415 ori.
Paraºutiºti români executând controlul echipamentului înainte de îmbarcare (Romanian parachutists checking the equipment before the embankment)Paraºutiºti români pe timpul misiunii de cucerire a obiectivului foto Eugen Mihai (Romanian parachutists during the mission)Paraºutisti turci aºteptând îmbarcarea în aeronavã (Turkish parachutists waiting to embark on)
Parașutiști români executând controlul echipamentului înainte de îmbarcare (Romanian parachutists checking the equipment before the embankment)
Vizualizat: 1609 ori.
Parașutiști români pe timpul misiunii de cucerire a obiectivului foto Eugen Mihai (Romanian parachutists during the mission)
Vizualizat: 1385 ori.
Parașutisti turci așteptând îmbarcarea în aeronavă (Turkish parachutists waiting to embark on)
Vizualizat: 1396 ori.
Paraºutiºti turci verificând echipamentul înainte de îmbarcare (Turkish parachutists checking the equipment before the embankment)Specialist în comunicaþii foto Eugen Mihai (Specialist in communications)
Parașutiști turci verificând echipamentul înainte de îmbarcare (Turkish parachutists checking the equipment before the embankment)
Vizualizat: 1496 ori.
Specialist în comunicații foto Eugen Mihai (Specialist in communications)
Vizualizat: 1462 ori.