Comandantul Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii, col. Ion Cerãceanu primeºte din partea directorului-adjunct al Statului Major General, contraamiralul Ioan Costi, drapelul de identificare al unitãþii - Foto: Cornel MITUÞAspecte din timpul festivitãþii - Foto: Cornel MITUÞCadre în rezervã care au participat la aniversare - Foto: Cornel MITUÞ
Comandantul Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, col. Ion Cerăceanu primește din partea directorului-adjunct al Statului Major General, contraamiralul Ioan Costi, drapelul de identificare al unității - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1337 ori.
Aspecte din timpul festivității - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1246 ori.
Cadre în rezervă care au participat la aniversare - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1106 ori.
Comandantul Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii, col. Ion Cerãceanu - Foto: Cornel MITUÞOficierea serviciul religios - Foto: Cornel MITUÞDrapelul cu însemnele unitãþii - Foto: Cornel MITUÞ
Comandantul Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, col. Ion Cerăceanu - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1313 ori.
Oficierea serviciul religios - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1137 ori.
Drapelul cu însemnele unității - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1166 ori.
Exerciþiu specific cu militari transmisioniºti în uniforma Primului Rãzboi Mondial - Foto: Cornel MITUÞExpoziþie de tehnicã pentru vizitatori - Foto: Cornel MITUÞªeful Direcþiei Comunicaþii ºi Informaticã, general-maior Dumitru Cristea, în dialog cu presa - Foto: Cornel MITUÞ
Exercițiu specific cu militari transmisioniști în uniforma Primului Război Mondial - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1298 ori.
Expoziție de tehnică pentru vizitatori - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1204 ori.
Șeful Direcției Comunicații și Informatică, general-maior Dumitru Cristea, în dialog cu presa - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1423 ori.
Militar transmisionist în uniformã de epocã - Foto: Cornel MITUÞ Contraamiralul Ioan Costi trece în revistã Garda de Onoare - Foto: Cornel MITUÞ
Militar transmisionist în uniformă de epocă - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1219 ori.
Contraamiralul Ioan Costi trece în revistă Garda de Onoare - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1249 ori.