Comandantul Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii, col. Ion Cerãceanu primeºte din partea directorului-adjunct al Statului Major General, contraamiralul Ioan Costi, drapelul de identificare al unitãþii - Foto: Cornel MITUÞAspecte din timpul festivitãþii - Foto: Cornel MITUÞCadre în rezervã care au participat la aniversare - Foto: Cornel MITUÞ
Comandantul Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, col. Ion Cerăceanu primește din partea directorului-adjunct al Statului Major General, contraamiralul Ioan Costi, drapelul de identificare al unității - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1324 ori.
Aspecte din timpul festivității - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1235 ori.
Cadre în rezervă care au participat la aniversare - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1096 ori.
Comandantul Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii, col. Ion Cerãceanu - Foto: Cornel MITUÞOficierea serviciul religios - Foto: Cornel MITUÞDrapelul cu însemnele unitãþii - Foto: Cornel MITUÞ
Comandantul Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, col. Ion Cerăceanu - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1296 ori.
Oficierea serviciul religios - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1128 ori.
Drapelul cu însemnele unității - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1159 ori.
Exerciþiu specific cu militari transmisioniºti în uniforma Primului Rãzboi Mondial - Foto: Cornel MITUÞExpoziþie de tehnicã pentru vizitatori - Foto: Cornel MITUÞªeful Direcþiei Comunicaþii ºi Informaticã, general-maior Dumitru Cristea, în dialog cu presa - Foto: Cornel MITUÞ
Exercițiu specific cu militari transmisioniști în uniforma Primului Război Mondial - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1288 ori.
Expoziție de tehnică pentru vizitatori - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1195 ori.
Șeful Direcției Comunicații și Informatică, general-maior Dumitru Cristea, în dialog cu presa - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1412 ori.
Militar transmisionist în uniformã de epocã - Foto: Cornel MITUÞ Contraamiralul Ioan Costi trece în revistã Garda de Onoare - Foto: Cornel MITUÞ
Militar transmisionist în uniformă de epocă - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1213 ori.
Contraamiralul Ioan Costi trece în revistă Garda de Onoare - Foto: Cornel MITUȚ
Vizualizat: 1241 ori.