Tabăra tinerilor cercetași 5 (Scouts Camp 5)

Vizita la Muzeul de icoane pe sticlã Preot Zosim Oancea  - foto Marius Niþulescu (Visit at the Museum of Icons on glass)

Vizita la Muzeul de icoane pe sticlă Preot Zosim Oancea - foto Marius Nițulescu (Visit at the Museum of Icons on glass)