Tabăra tinerilor cercetași 6

Filtrarea apei în condiþii de supravieþuire - Foto Marius Niþulescu

Filtrarea apei în condiții de supraviețuire - Foto Marius Nițulescu