Festivitatea de încheiere a Taberei de vară pentru cercetași - Sibiu 2007 (Scouts Summer Camp- Sibiu 2007- at the end)

Aplauze pentru cei mai buni
(Applauses for the best)

Aplauze pentru cei mai buni
(Applauses for the best)