Festivitatea de încheiere a Taberei de vară pentru cercetași - Sibiu 2007 (Scouts Summer Camp- Sibiu 2007- at the end)

Tânãrul cercetaº Alexandru Hîrþe  premiat  de lt. Virgil Nicolau - foto Florin Dobrater
(Scout Alexandru Hirte is congratulated by Lt. Virgil Nicolau)

Tânărul cercetaș Alexandru Hîrțe premiat de lt. Virgil Nicolau - foto Florin Dobrater
(Scout Alexandru Hirte is congratulated by Lt. Virgil Nicolau)