Preºedintele României, Traian Bãsescu, trece în revistã Garda de Onoare
(President of Romania, Traian Basescu reviewing the Guard of Honor)Aspect de la tribuna oficialã
(The official rostrum)Defilarea prin faþa tribunei oficiale
(Parade in front of the official rostrum)
Președintele României, Traian Băsescu, trece în revistă Garda de Onoare
(President of Romania, Traian Basescu reviewing the Guard of Honor)
Vizualizat: 1869 ori.
Aspect de la tribuna oficială
(The official rostrum)
Vizualizat: 1125 ori.
Defilarea prin fața tribunei oficiale
(Parade in front of the official rostrum)
Vizualizat: 980 ori.
Pavilionul de luptã al Fregatei Mãrãºeºti
(Combat Flag of Marasesti frigate)Trecerea în revistã a Forþelor Navale Române
(Reviewing the Romanian Navy forces) Ridicarea pavilionului
(Dress the ship over all)
Pavilionul de luptă al Fregatei Mărășești
(Combat Flag of Marasesti frigate)
Vizualizat: 926 ori.
Trecerea în revistă a Forțelor Navale Române
(Reviewing the Romanian Navy forces)
Vizualizat: 1187 ori.
Ridicarea pavilionului
(Dress the ship over all)
Vizualizat: 909 ori.
Salutul vâslaºilor
(Salute of oarsmen)Exerciþiu demonstrativ al scafandrilor
(Divers demonstrative exercise)Botezul marinarului
(Baptize of a sailor)
Salutul vâslașilor
(Salute of oarsmen)
Vizualizat: 892 ori.
Exercițiu demonstrativ al scafandrilor
(Divers demonstrative exercise)
Vizualizat: 993 ori.
Botezul marinarului
(Baptize of a sailor)
Vizualizat: 900 ori.
Aspect din timpul exerciþiilor demonstrative
(Demonstrative exercises)Trageri cu armamentul de pe o navã aflatã în larg
(Firing from a ship)Exerciþiu demonstrativ cu armamentul aflat la bordul navei
(Demonstrative exercise from a ship)
Aspect din timpul exercițiilor demonstrative
(Demonstrative exercises)
Vizualizat: 959 ori.
Trageri cu armamentul de pe o navă aflată în larg
(Firing from a ship)
Vizualizat: 976 ori.
Exercițiu demonstrativ cu armamentul aflat la bordul navei
(Demonstrative exercise from a ship)
Vizualizat: 949 ori.
Scafandrii coborâþi din elicopter pentru un exerciþiu demonstrativ
(Air borne divers from a helicopter for the demonstrative exercise)Susþinerea exerciþiului cu foc de la mal
(Land firing support)Exerciþiul demonstrativ al marinarilor
(Sailors demonstrative exercise)
Scafandrii coborâți din elicopter pentru un exercițiu demonstrativ
(Air borne divers from a helicopter for the demonstrative exercise)
Vizualizat: 1036 ori.
Susținerea exercițiului cu foc de la mal
(Land firing support)
Vizualizat: 932 ori.
Exercițiul demonstrativ al marinarilor
(Sailors demonstrative exercise)
Vizualizat: 901 ori.