Sigla exerciþiului (The emblem of the exercise)Antrenament in poligonul virtual (Training in virtual shooting range)Aspect din timpul briefingului (During the briefing)
Sigla exercițiului (The emblem of the exercise)
Vizualizat: 659 ori.
Antrenament in poligonul virtual (Training in virtual shooting range)
Vizualizat: 786 ori.
Aspect din timpul briefingului (During the briefing)
Vizualizat: 876 ori.
Câmpul de lupta virtual (Virtual battlefields)Echipa mixtã româno-americanã (Romanian-US team)Evacuarea unui ranit cu elicopterul (A wounded is evacuated by helicopter )
Câmpul de lupta virtual (Virtual battlefields)
Vizualizat: 747 ori.
Echipa mixtă româno-americană (Romanian-US team)
Vizualizat: 792 ori.
Evacuarea unui ranit cu elicopterul (A wounded is evacuated by helicopter )
Vizualizat: 714 ori.
Exerciþiu de acordare a primului ajutor (The first aid)Grupa mixtã româno-americanã (Romanian-US team)În dormitoarele subunitãþilor (In the bedrooms)
Exercițiu de acordare a primului ajutor (The first aid)
Vizualizat: 907 ori.
Grupa mixtă româno-americană (Romanian-US team)
Vizualizat: 912 ori.
În dormitoarele subunităților (In the bedrooms)
Vizualizat: 864 ori.
Oficiali militari participanþi la DV Day (Military officials participating in the Day of Distinguished Visitors)ªeful SMG în dialog cu generalii Mc Kiernan ºi Frunzeti (Chief of General Staff in dialogue with Generals McKiernan and Frunzeti)Vizita la sala de pregatire fizicã (Visit in the physical training room)
Oficiali militari participanți la DV Day (Military officials participating in the Day of Distinguished Visitors)
Vizualizat: 2303 ori.
Șeful SMG în dialog cu generalii Mc Kiernan și Frunzeti (Chief of General Staff in dialogue with Generals McKiernan and Frunzeti)
Vizualizat: 1034 ori.
Vizita la sala de pregatire fizică (Visit in the physical training room)
Vizualizat: 959 ori.