Sigla exerciþiului (The emblem of the exercise)Antrenament in poligonul virtual (Training in virtual shooting range)Aspect din timpul briefingului (During the briefing)
Sigla exercițiului (The emblem of the exercise)
Vizualizat: 686 ori.
Antrenament in poligonul virtual (Training in virtual shooting range)
Vizualizat: 820 ori.
Aspect din timpul briefingului (During the briefing)
Vizualizat: 905 ori.
Câmpul de lupta virtual (Virtual battlefields)Echipa mixtã româno-americanã (Romanian-US team)Evacuarea unui ranit cu elicopterul (A wounded is evacuated by helicopter )
Câmpul de lupta virtual (Virtual battlefields)
Vizualizat: 781 ori.
Echipa mixtă româno-americană (Romanian-US team)
Vizualizat: 817 ori.
Evacuarea unui ranit cu elicopterul (A wounded is evacuated by helicopter )
Vizualizat: 760 ori.
Exerciþiu de acordare a primului ajutor (The first aid)Grupa mixtã româno-americanã (Romanian-US team)În dormitoarele subunitãþilor (In the bedrooms)
Exercițiu de acordare a primului ajutor (The first aid)
Vizualizat: 937 ori.
Grupa mixtă româno-americană (Romanian-US team)
Vizualizat: 948 ori.
În dormitoarele subunităților (In the bedrooms)
Vizualizat: 895 ori.
Oficiali militari participanþi la DV Day (Military officials participating in the Day of Distinguished Visitors)ªeful SMG în dialog cu generalii Mc Kiernan ºi Frunzeti (Chief of General Staff in dialogue with Generals McKiernan and Frunzeti)Vizita la sala de pregatire fizicã (Visit in the physical training room)
Oficiali militari participanți la DV Day (Military officials participating in the Day of Distinguished Visitors)
Vizualizat: 2334 ori.
Șeful SMG în dialog cu generalii Mc Kiernan și Frunzeti (Chief of General Staff in dialogue with Generals McKiernan and Frunzeti)
Vizualizat: 1064 ori.
Vizita la sala de pregatire fizică (Visit in the physical training room)
Vizualizat: 1014 ori.