Aterizarea paraºutiºtilor români ºi americaniPregãtire pentru executarea saltuluiParaºutist în momentul saltului
Aterizarea parașutiștilor români și americani
Vizualizat: 1214 ori.
Pregătire pentru executarea saltului
Vizualizat: 1152 ori.
Parașutist în momentul saltului
Vizualizat: 1145 ori.
Plutonul de paraºutiºti în coborâreOficialitãþile participante la activitatea de la Mihail KogãlniceanuAcordarea însemnului de paraºutist
Plutonul de parașutiști în coborâre
Vizualizat: 1125 ori.
Oficialitățile participante la activitatea de la Mihail Kogălniceanu
Vizualizat: 1066 ori.
Acordarea însemnului de parașutist
Vizualizat: 1226 ori.