Aterizarea paraºutiºtilor români ºi americaniPregãtire pentru executarea saltuluiParaºutist în momentul saltului
Aterizarea parașutiștilor români și americani
Vizualizat: 1221 ori.
Pregătire pentru executarea saltului
Vizualizat: 1162 ori.
Parașutist în momentul saltului
Vizualizat: 1161 ori.
Plutonul de paraºutiºti în coborâreOficialitãþile participante la activitatea de la Mihail KogãlniceanuAcordarea însemnului de paraºutist
Plutonul de parașutiști în coborâre
Vizualizat: 1128 ori.
Oficialitățile participante la activitatea de la Mihail Kogălniceanu
Vizualizat: 1070 ori.
Acordarea însemnului de parașutist
Vizualizat: 1232 ori.