Aterizarea paraºutiºtilor români ºi americaniPregãtire pentru executarea saltuluiParaºutist în momentul saltului
Aterizarea parașutiștilor români și americani
Vizualizat: 1212 ori.
Pregătire pentru executarea saltului
Vizualizat: 1150 ori.
Parașutist în momentul saltului
Vizualizat: 1140 ori.
Plutonul de paraºutiºti în coborâreOficialitãþile participante la activitatea de la Mihail KogãlniceanuAcordarea însemnului de paraºutist
Plutonul de parașutiști în coborâre
Vizualizat: 1122 ori.
Oficialitățile participante la activitatea de la Mihail Kogălniceanu
Vizualizat: 1065 ori.
Acordarea însemnului de parașutist
Vizualizat: 1222 ori.