Aterizarea paraºutiºtilor români ºi americaniPregãtire pentru executarea saltuluiParaºutist în momentul saltului
Aterizarea parașutiștilor români și americani
Vizualizat: 1197 ori.
Pregătire pentru executarea saltului
Vizualizat: 1137 ori.
Parașutist în momentul saltului
Vizualizat: 1113 ori.
Plutonul de paraºutiºti în coborâreOficialitãþile participante la activitatea de la Mihail KogãlniceanuAcordarea însemnului de paraºutist
Plutonul de parașutiști în coborâre
Vizualizat: 1110 ori.
Oficialitățile participante la activitatea de la Mihail Kogălniceanu
Vizualizat: 1045 ori.
Acordarea însemnului de parașutist
Vizualizat: 1205 ori.