Manifestările de la Carei

Oficialitãþile militare ºi civile prezente la ceremonialul de la Carei - Foto: Radu Mureºan

Oficialitățile militare și civile prezente la ceremonialul de la Carei - Foto: Radu Mureșan