Conducerea M.Ap pe timpul intonãrii Imnului de Stat - foto Petricã Mihalache
(MoD leaders during the tune of the State Hymn)Oficierea serviciului religios - foto Florin Dobrater
(Religious ceremony)Conducerea SMG depune o coroanã de flori - foto Petricã Mihalache
(General Staff leaders laying a wreath)
Conducerea M.Ap pe timpul intonării Imnului de Stat - foto Petrică Mihalache
(MoD leaders during the tune of the State Hymn)
Vizualizat: 822 ori.
Oficierea serviciului religios - foto Florin Dobrater
(Religious ceremony)
Vizualizat: 828 ori.
Conducerea SMG depune o coroană de flori - foto Petrică Mihalache
(General Staff leaders laying a wreath)
Vizualizat: 785 ori.
ªeful SMFT, gl.lt.Teodor Frunzeti depunde o coroanã de flori
(Chief of the Army Staff, LT. General Teodor Frunzeti laying a wreath)Gl.mr. Ion ªtefan depune o coroanã de flori din partea SMFA
(Major General Ion Stefan laying a wreath in the name of the Army Staff)ªeful SMFN depune o coroanã de flori
(Chief of the Army Staff laying a wreath)
Șeful SMFT, gl.lt.Teodor Frunzeti depunde o coroană de flori
(Chief of the Army Staff, LT. General Teodor Frunzeti laying a wreath)
Vizualizat: 816 ori.
Gl.mr. Ion Ștefan depune o coroană de flori din partea SMFA
(Major General Ion Stefan laying a wreath in the name of the Army Staff)
Vizualizat: 787 ori.
Șeful SMFN depune o coroană de flori
(Chief of the Army Staff laying a wreath)
Vizualizat: 772 ori.
Defilarea Gãrzii de Onoare
(Parade of the Guard of Honor)Reprezentanþii Ministerului Apãrãrii la ceremonial
(MoD representatives during the ceremony)Omagiu eroilor Rãzboiului de Independenþã
(Homage paid to the Heroes of the War of Independency)
Defilarea Gărzii de Onoare
(Parade of the Guard of Honor)
Vizualizat: 793 ori.
Reprezentanții Ministerului Apărării la ceremonial
(MoD representatives during the ceremony)
Vizualizat: 831 ori.
Omagiu eroilor Războiului de Independență
(Homage paid to the Heroes of the War of Independency)
Vizualizat: 805 ori.