ªeful SMG þine cuvântul de deschidereMinistrul apãrãrii se adreseazã participanþilorPrezentarea rapoartelor de autoevaluare
Șeful SMG ține cuvântul de deschidere
Vizualizat: 867 ori.
Ministrul apărării se adresează participanților
Vizualizat: 790 ori.
Prezentarea rapoartelor de autoevaluare
Vizualizat: 798 ori.
Aspect din timpul activitãþii
Aspect din timpul activității
Vizualizat: 903 ori.