ªeful SMG þine cuvântul de deschidereMinistrul apãrãrii se adreseazã participanþilorPrezentarea rapoartelor de autoevaluare
Șeful SMG ține cuvântul de deschidere
Vizualizat: 879 ori.
Ministrul apărării se adresează participanților
Vizualizat: 802 ori.
Prezentarea rapoartelor de autoevaluare
Vizualizat: 810 ori.
Aspect din timpul activitãþii
Aspect din timpul activității
Vizualizat: 913 ori.