Oficialitãþi la ceremonialul depunerii de coroane de la Mormântul Ostaºului Necunoscut (Officials during the lay of wreaths ceremony at the Grave of the Unknown Soldier)Slujba religioasã oficiatã la Mormântul Ostaºului Necunoscut (Religious service at the Grave of the Unknown Soldier)Ministrul apãrãrii ºi înalþi reprezentanþi ai ministerului în timpul depunerii coroanei (Minister of Defence and MoD high rank officials during the lay of wreath)
Oficialități la ceremonialul depunerii de coroane de la Mormântul Ostașului Necunoscut (Officials during the lay of wreaths ceremony at the Grave of the Unknown Soldier)
Vizualizat: 677 ori.
Slujba religioasă oficiată la Mormântul Ostașului Necunoscut (Religious service at the Grave of the Unknown Soldier)
Vizualizat: 640 ori.
Ministrul apărării și înalți reprezentanți ai ministerului în timpul depunerii coroanei (Minister of Defence and MoD high rank officials during the lay of wreath)
Vizualizat: 664 ori.
Militarii Regimentului 30 Gardã (Military of the 30th Guard Regiment)Ministrul apãrãrii în dialog cu presa (Defence Minister in dialogue with the press representatives)
Militarii Regimentului 30 Gardă (Military of the 30th Guard Regiment)
Vizualizat: 790 ori.
Ministrul apărării în dialog cu presa (Defence Minister in dialogue with the press representatives)
Vizualizat: 681 ori.