Aspect de pe aeroportul din Kabul (Kabul airport)Comandantul ISAF în vizitã la militarii români (ISAF commander visits the Romanian militaries)Comandorul Marinescu primeºte comanda aeroportului (Commander Marinescu receives the airport command)
Aspect de pe aeroportul din Kabul (Kabul airport)
Vizualizat: 451 ori.
Comandantul ISAF în vizită la militarii români (ISAF commander visits the Romanian militaries)
Vizualizat: 490 ori.
Comandorul Marinescu primește comanda aeroportului (Commander Marinescu receives the airport command)
Vizualizat: 480 ori.
Detaºamentul românesc pe aeroportul din Kabul (Romanian Detachment on Kabul airport)Legãtura cu familia (Speaking with the family)Supravegherea traficului aerian (Observing the air traffic)
Detașamentul românesc pe aeroportul din Kabul (Romanian Detachment on Kabul airport)
Vizualizat: 561 ori.
Legătura cu familia (Speaking with the family)
Vizualizat: 463 ori.
Supravegherea traficului aerian (Observing the air traffic)
Vizualizat: 454 ori.
Transferul de autoritate (Transfer of authority)
Transferul de autoritate (Transfer of authority)
Vizualizat: 449 ori.