Aspect de pe aeroportul din Kabul (Kabul airport)Comandantul ISAF în vizitã la militarii români (ISAF commander visits the Romanian militaries)Comandorul Marinescu primeºte comanda aeroportului (Commander Marinescu receives the airport command)
Aspect de pe aeroportul din Kabul (Kabul airport)
Vizualizat: 459 ori.
Comandantul ISAF în vizită la militarii români (ISAF commander visits the Romanian militaries)
Vizualizat: 501 ori.
Comandorul Marinescu primește comanda aeroportului (Commander Marinescu receives the airport command)
Vizualizat: 496 ori.
Detaºamentul românesc pe aeroportul din Kabul (Romanian Detachment on Kabul airport)Legãtura cu familia (Speaking with the family)Supravegherea traficului aerian (Observing the air traffic)
Detașamentul românesc pe aeroportul din Kabul (Romanian Detachment on Kabul airport)
Vizualizat: 577 ori.
Legătura cu familia (Speaking with the family)
Vizualizat: 470 ori.
Supravegherea traficului aerian (Observing the air traffic)
Vizualizat: 469 ori.
Transferul de autoritate (Transfer of authority)
Transferul de autoritate (Transfer of authority)
Vizualizat: 459 ori.