Trageri ale artileriștilor în Poligonul Smârdan (Firings in Smardan Shooting Field)

În punctul de comandã ºi observare (Command and observation point)- foto Marian Geanã

În punctul de comandă și observare (Command and observation point)- foto Marian Geană