Trageri ale artileriștilor în Poligonul Smârdan (Firings in Smardan Shooting Field)

Înregistrarea elementelor de tragere(Record of firing data) foto Marian Geanã

Înregistrarea elementelor de tragere(Record of firing data) foto Marian Geană