Trageri ale artileriștilor în Poligonul Smârdan (Firings in Smardan Shooting Field)

Poziþia de tragere (Firing position) - foto Marian Geanã

Poziția de tragere (Firing position) - foto Marian Geană